Over handhaven gesproken

Na 1 klacht van een bewoner heeft de gemeente een boomhut gesloopt, zonder overleg met de andere bewoners. Als 150 mensen klagen over illegale pretherrie, kijkt de gemeente de andere kant uit en is men Oost-Indisch doof.

——-
Nog zoiets: Zou het niet beter zijn eerst eens de eigen bewoners tegen te veel verkeerslawaai te beschermen? Of moeten deze burgers tot 2050 wachten?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het is lente.

De pretherriemakers gaan weer op pad, zoals hier op de Voorschoterweg.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Groot verlies GroenLinks bij verkiezingen 2de Kamer

Wie sinds een paar jaar alle reacties van de kant van het gemeentebestuur op onze herhaalde verzoeken om de bewoners te verlossen van het ziekmakende motorlawaai vergelijkt, komt al snel tot de conclusie dat wethouder North daarvan steeds de bedenker is.

Wij vroegen de raadsfractie van GroenLinks kort voor de verkiezingen om afstand te nemen van dit beleid. Daartoe was men niet bereid. Er valt moeilijk te zeggen, of dit het grote verlies van GroenLinks in Leiden verklaart, maar toch . . .

Onze hoop is nu gevestigd op D66. Dit staat in hun verkiezingsprogramma.

“We zetten in op een Geluidshinder Akkoord met provincies en gemeenten. Net als met het Schone Lucht Akkoord wil D66 de gezondheidsschade en vervuiling halveren per 2030.
D66 wil geluidsmetingen voor gemotoriseerd verkeer in de grote steden en overtredingen van de geluidsnorm aanpakken.”


We gaan maar eens contact opnemen met de fractie van D66.

Landelijke verkiezingen in Leiden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Versnelde overstap op elektrisch rijden

Nederland pleit voor een versnelde uitfasering van auto’s met verbrandingsmotoren. Maar waarom ook niet voor herriemakende motoren?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

GroenLinks Leiden neemt geen afstand

Geen afstand van het desastreuze beleid van B&W inzake de strijd tegen het ziekmakende motorlawaai. Zoals bleek uit de antwoorden op de vragen die daar in de Raad door Partij Sleutelstad zijn gesteld. Terwijl de gemeente zelf heel veel mogelijkheden heeft om iets aan de herrie te doen, verwijst GroenLinks naar Den Haag, terwijl in het verkiezingsprogramma van deze partij geen woord staat over de geluidspandemie die gaande is. Dat u dit woensdag in het stemhokje wete!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tussen huisarts en dominee (LD)

Vandaag 6 maart staat in het Leidsch Dagblad deze ingezonden brief.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

GroenLinks aan de tand gevoeld

Wij hebben GroenLinks in Den Haag en in leiden aan de tand gevoeld over hun standpunt inzake het absurde en hartverscheurende lawaai van motoren. Waarom deze partij? Omdat wethouder Ashley North van GroenLinks de genius is achter alle reacties die we van het stadsbestuur krijgen. Ook die onzin dat fietsen het probleem moet gaan oplossen. Zo staat het ook in het landelijke verkiezingsprogramma. Vandaar.

(wordt vervolgd)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Opgedrongen lawaai maakt ziek

Onze landelijke koepelorganisatie NEFOM heeft alles over lawaai in de woon- en leefomgeving op een rijtje gezet. Om daarmee de verantwoordelijken, de overheid en de lawaaimakers, ervan te overtuigen, dat er op de korte en lange termijn ingrijpende maatregelen nodig zijn om een lawaaipandemie af te wenden.

Inmiddels zijn 70 lokale actiegroepen, zoals wij, bij de NEFOM aangesloten. Men is landelijk maar ook op Europees niveau actief. We staan er dus niet alleen voor. Dat moet uiteindelijk resultaat opleveren.

Over de handhaving heeft NEFON ook een uitgebreid rapport uitgebracht.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tussen huisarts en dominee

Gisteren werd een aantal burgemeesters geïnterviewd op TV. Waaronder burgemeester Lenferink van Leiden. Het is een magisch ambt, ergens tussen huisarts en dominee.

Wie in Leiden veel last heeft van de ziekmakende pretherrie van motoren begrijpt deze opmerking van Lenferink wel. Als de herrie niet wordt aangepakt krijgen zij – volgens het RIVM – eerst te maken met de huisarts en daarna met de dominee.

Het zou beter zijn te stoppen met het probleem te ontkennen en de Leidse bewoners tegen het motorlawaai te beschermen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Onze burgemeester treedt wel op tegen illegaal afval!

Zelfs camera’s worden door de burgemeester ingezet.
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen