Certificaat Stil Voertuig


“Is dit dan de oplossing?” vraagt onze achterban, naar aanleiding van het stuk in het Leidsch Dagblad van 25/11/2021 (Stille motoren in stille gebieden). 

Wij zijn blij dat de impact van verkeerslawaai op de gezondheid van mensen, klip en klaar wordt onderkend, maar het voorstel om het lawaai aan te pakken is daarvoor geen oplossing. Er zijn veel te veel open eindjes  De eerste vraag is: Voor welke motoren gaat dat gelden? Alleen voor elektrische? Dat is natuurlijk prima maar daar is geen certificaat voor nodig. Dus het gaat gelden voor het huidige (verouderde) motorpark, dat maar niet wil vernieuwen? Want motorrijders zijn verslaafd aan “hun” geluid/lawaai. Menen daar recht op te hebben. En als niemand handhaaft blijft dat zo.
Je kunt wel een certificaat geven aan een motor maar het zijn de berijders die het lawaai bewust veroorzaken. Met veel gas en hoge toeren. En veel te hoge snelheid. En hobbyistisch gesleutel aan de uitlaat. Beter een certificaat “Stille Motorrijder” invoeren? En wat is trouwens stil? Welke norm gaat gelden? Wie gaat deze nieuwe norm handhaven? En hoe? En wáár gaat hij gelden? Alleen in de centra van dorpen en steden? En misschien op landelijke weggetjes? Dan hebben wij, de bewoners langs doorgaande wegen, er niets aan. Wij vrezen dat met een zogenaamd Stille Motor naar believen nog steeds onnodig lawaai kan worden gemaakt. Zo zijn we aangeland bij art 57 RVV.
Met één uniforme norm voor alle motorvoertuigen. Zonder geluidsmeting. Hoe simpel wil je het hebben? Politie, ga eerst dat artikel eens handhaven. Dat zet pas echt zoden aan de dijk. En politici , ga dat voor ons regelen. Want jullie gaan over de politie! Wij gaan jullie partijprogramma’s binnenkort heel kritisch lezen. 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Roep om Handhaven is hot

Leuk stukje in de krant:

De coronapas kan even slim worden gehandhaafd als het motorlawaai. Met gerichte steekproeven.

Geknipt uit Leidsch Dagblad van 6 november 2021

Interview in Leidsch Dagblad van 6 november 2021

Het resultaat van pappen en nathouden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Stil asfalt

BERICHT in het Leidsch Dagblad van 3 november 2021.

—————————–
LEIDERDORP

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Er moet een einde worden gemaakt aan de overlast van motoren op de Engelendaal in Leiderdorp, vinden omwonenden. Die gebruiken, zeggen zij, met name in de weekeinden de bijna vier kilometer lang asfaltweg als racebaan.

In antwoorden op vragen van VVD-raadslid Frank van Noort bevestigden burgemeester en wethouders dat er geregeld is geklaagd over racende motoren op de Engelendaal. Vooral bewoners van het nieuwe appartementengebouw De Ridder aan de Prunusdreef storen zich enorm aan het lawaai van wat zij noemen ’die TT-racers’.

Burgemeester en wethouders schrijven dat de gemeente alles heeft gedaan wat zij kon om geluidsoverlast te voorkomen, door stil asfalt te laten aanbrengen en de verkeerslichten 24 uur per dag te laten aanstaan. Verder, menen zij, is het voorkomen van te hard rijden een zaak van de politie en het openbaar ministerie.

Dat antwoord is een van de omwonenden compleet in het verkeerde keelgat geschoten. Die noemt dat in een brief aan de gemeente ’bureaucratische afschuiftactiek’. ’Verwijzen naar de politie is flauw’, schrijft hij, ’omdat bekend is dat deze slechts zelden controleert en dat altijd op de verkeerde tijden doet’.

Ons commentaar:
Leiderdorp stuurt haar bewoners gewoon het bos in. Stil asfalt helpt alleen tegen het contactgeluid tussen de banden en de wegdek maar natuurlijk helemaal niet tegen het geluid van de motor zelf en de uitlaat.
De gemeente heeft wel gelijk dat hier een taak ligt voor de politie maar het aanpakken van strafbaar motorlawaai heeft geen prioriteit in Midden Holland. En dat ligt aan de lokale politici zelf. Zij bepalen die prioriteit.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Agenda Autoluwe Binnenstad; Wat hebben wij daaraan?

De gemeente Leiden werkt aan een autoluwe binnenstad. Dit zijn de doelstellingen:

Met punt 5 kunnen wij het natuurlijk helemaal eens zijn, maar wat wordt er verstaan onder “de binnenstad”? Vallen daaronder ook de blackspots met de meeste klachten over onnodig verkeerslawaai, zoals de Voorschoterweg, de Churchilllaan, de Willem de Zwijgerlaan, de Stevenshofdreef, de singelroute, de Vijfmeilaan en de Schipholweg? We vrezen van niet en staan met deze wethouder weer met lege handen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Waakzaam en Dienstbaar

Mensen die elke dag weer lastig worden gevallen door onnodig lawaai van motorvoertuigen, merken helemaal niks van die waakzaamheid en dienstbaarheid. Op de vele aangiftes komt slechts een geauto-matiseerde ontvangstbevestiging. Dat is alles, en de burgemeester, die verantwoordelijk is voor de veiligheid, vindt dat blijkbaar goed.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geld genoeg om art 57 RVV te gaan handhaven

Bericht in het Leidsch Dagblad van 14 oktober 2021


Er is geen enkele reden meer om
artikel 57 RVV niet te gaan handhaven.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Leiden heeft stadscriminoloog

Interessant nieuws!

Leiden is een stadscriminoloog rijker. Marianne Franken van de Universiteit Leiden gaat de komende vier jaar onderzoek doen naar de veiligheidsbeleving van Leidse burgers. Ze werkt daarbij nauw samen met gemeente en de politie.


Wij gaan haar natuurlijk uitnodigen!Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat is veilig ?

 € 189 miljoen voor veilige wegen

U leest het hiernaast goed: Leiden besteedt volgend jaar maar liefst € 189 miljoen aan veiliger verkeer. Zouden de mensen in Leiden, die ziek worden van verkeerslawaai, daar misschien ook iets aan hebben?  Nee hoor, het geld gaat alleen naar locaties, waar – volgens de statistieken – echte ongelukken gebeuren, waar bloedt vloeit en erger. Dat is het dus, waar onze GL wethouder zich door laat sturen. De ongevallenstatistieken. Volgens het RIVM hebben bijna 1 miljoen mensen in Nederland ernstige last van verkeerslawaai en lopen grote risico’s voor hun gezondheid. Ook in Leiden. De cijfers van het RIVM zijn echter niet herleidbaar naar locaties.  Dus met het aanpakken van het verkeerslawaai in Leiden kan de wethouder niet scoren. Zo simpel is het. 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Gaat de Flitspaal ons van het lawaai afhelpen

Wij kwamen op 8 oktober 2021 dit veelbelovende artikel in het AD tegen.

Tussen de regels door lezen we dat het alleen een gedachtenspinsel is; een van de mogelijkheden om het lawaai echt aan te pakken. Ook artikel 57 RVV wordt genoemd.

In die flitspaal zien wij helemaal niets, zeker niet op korte termijn. Het is weer zo iets als we vaker zien: Een vlucht in nieuwe techniek om op de korte termijn niets te hoeven doen. Bestuurders laten wel merken , dat ze er mee bezig zijn. In de Raadscommissie Leefomgeving heeft wethouder North ook beloofd een onderzoek in te gaan stellen. Tijd winnen ten koste van de bewoners, noemen wij dat.
Waarom wordt het voorlopig niets met zo’n akoestische flitspaal? Omdat zo’ n paal niet kan zien en horen of het geluid onnodig was. Bij artikel 57 doet een agent dat. Bovendien bestaan er op dit moment allemaal verschillende geluidsnormen voor verschillende motorvoertuigen. Dat hangt af van het bouwjaar en bij motorfietsen is het helemaal een ratjetoe: per merk, type, uitvoering en cilinderinhoud. Hoe gaat zo’n flitspaal dat allemaal verwerken? Harmonisering gaat heel veel tijd kosten. Moet via Europa. NEFOM pleit voor een maximale geluidsemissie van 70dB(A) op 7 meter afstand van het voertuig. Ook hier geldt, dat dit lang gaat duren. De belangenorganisaties van motorrijders hebben een sterke lobby en zullen alles tegenhouden. Geldt ook voor de industrie. En wat te denken van alle nieuwe wetgeving, die nodig is voordat het OM groen licht geeft voor een flitspaal; En wat te denken van alle bezwaarschriften, die zullen worden ingediend om de nieuwe regels uit te testen. En, wat gaan die palen kosten? En hoeveel komen er? 
Wij pleiten voor de handhaving van regels die er al zijn en die al tot aan de hoogste rechters zijn uitgetest en overeind zijn gebleven. 

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geld voor handhaving

Waarom ook niet een zak met geld voor de handhaving van 57 RVV?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen