Spandoeken tegen verkeerslawaai: Een verslag

Op 13 mei hebben we actie gevoerd tegen het verkeerslawaai. Wetend dat het vooral gaat om motoren en steeds meer ook om auto’s. Het hoofddoel is: Max 70dB(A) voor alle voertuigen op de weg. Voor een prettige leefomgeving. Auto’s moeten daaraan al voldoen. Voor motoren liggen de normen nog steeds een stuk hoger en ze verschillen per type, per soort en het aantal toeren. Daarom wil de politie niet handhaven. Er zijn te weinig meetapparaten. Maar het is helemaal niet zo ingewikkeld:
Want, onnodig lawaai op zich zelf is al strafbaar. Ongeacht het aantal decibellen. Dat is door de hoogste rechter in Nederland bepaald. Dat betekent dat een agent – op grond van artikel 57RVV – kan verbaliseren zonder een meting te hebben gedaan. Zet dus 2 agenten langs de Churchilllaan. Agent A stelt vast dat een motor onnodig lawaai maakt en geeft dat door aan Agent B, die 200 meter verder staat. Deze houdt de motorrijder aan en schrijft een bekeuring uit. Dat is slim handhaven! Steeds op een andere plek en een andere tijd. In sommige steden gebeurt dat al zo. En als Agent B bij de aanhouding de indruk krijgt dat er met de motor en/of de uitlaat iets niet klopt, kan een WOK worden opgelegd. Dat betekent dat de motor van de weg af moet tot hij door de RDW is goedgekeurd. Dat duurt maanden en kost een flinke duit. Kijk, dat gaat motorrijders afschrikken. Artikel 57 RVV geldt ook voor bromfietsen en snorfietsen.

Plaats van actie was het kruispunt Voorschoterweg-Churchilllaan. Blijkens ons meldpunt de lawaaiigste plek van Leiden. Ook ‘s-nachts, zoals uit dit filmpje nog eens schrijnend blijkt. Dat onnodige lawaai moet echt stoppen, vinden wij.

We hebben er dit spandoek opgehangen.
Op de achtergrond zijn de spandoeken van de bewoners te zien.


Wij doen natuurlijk op de eerste plaats een beroep op de herriemakers om het wat kalmer aan te doen; zich gewoon aan de regels te houden en respect voor de bewoners te hebben. Dat is toch niet te veel gevraagd?

Wij doen met name een beroep op het gemeentebestuur om ons nu eindelijk serieus te nemen. Door 1. zelf te gaan meten als men onze metingen niet vertrouwt; 2. door een meldpunt te maken voor motorlawaai, want in het meldingsformulier op de site en in de app komt het woord motor niet voor en komen meldingen over motorlawaai niet in de statistieken; 3. door slim te gaan handhaven (met prikacties); en 4. door zich aan te sluiten bij de burgemeesterslobby richting Den Haag voor landelijk beleid.

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) stelde op ons verzoek een serie vragen hierover aan het college. Maar ook hij ving bot. Want op een uiterst botte manier werden al zijn (lees: onze) gerechtvaardigde en eenvoudig uit te voeren verzoeken afgewezen. In eerdere berichten maakten wij melding van het optreden/handhaven bij futielere kwestie, zoals de boomhut in de Fagelstraat. Daar was zegge en schrijven 1 melding al genoeg om hem af te breken. Tot verdriet van de kinderen. Wij vormen een groep van 100 adressen x gemiddeld 3 bewoners = 300 Leidse burgers. Is dat niet genoeg? Wethouder North is vanwege minder meldingen al maanden bezig de fietsrotonde Herenstraat te verbouwen en van grote waarschuwingsborden te voorzien. Dat kost allemaal een geld! Bewoners hebben pas onlangs een meldpunt geopend.
Het gemeentebestuur is blijkbaar meer onder de indruk van gevaar in de zin van acute fysieke ongevallen, want die komen in ongevallenstatistieken terecht, dan het gevaar voor hartklachten en overlijden door blootstelling aan te veel verkeersgeluid. Die worden niet bijgehouden.
We kregen bij onze actie niet alleen steun van Partij Sleutelstad maar ook van D66, de partij die bij de landelijke verkiezingen in hun programma de beste plannen voor de aanpak van verkeerslawaai had staan. “Wij willen een Geluidshinder Akkoord en wij gaan voor METEN EN HANDHAVEN”, zo staat dat in hun landelijke programma. Zie ons bericht hieronder van 19 maart 2021.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-6.png

Tja, en waarom zou je die mooie idee├źn dan niet direct 1 op 1 in Leiden gaan bepleiten? Wij zijn in afwachting van wat Partij Sleutelstad en D66 gaan doen om de impasse te doorbreken.

Ter plekke zijn door Omroep Sleutelstad opnames gemaakt en interviews afgegeven. Klik hier om de uitzending te zien.


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

10 mei middernacht Voorschoterweg

Verschrikkelijk!!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dan maar iets minder veilig voor fietsers

En weer wordt de rotonde bij de Herenstraat aangepast. Dit keer omdat de verkeersdrempels, die zijn aangebracht om fietsers te beschermen, trillingen veroorzaken. Als honderden bewoners in Leiden overlast hebben van verkeerslawaai (vooral van motoren maar steeds meer ook van gepimpte auto’s) , houdt de gemeente zich doof.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Over handhaven gesproken

Na 1 klacht van een bewoner heeft de gemeente een boomhut gesloopt, zonder overleg met de andere bewoners. Als 150 mensen klagen over illegale pretherrie, kijkt de gemeente de andere kant uit en is men Oost-Indisch doof.


——-
Nog zoiets: Zou het niet beter zijn eerst eens de eigen bewoners tegen te veel verkeerslawaai te beschermen? Of moeten deze burgers tot 2050 wachten?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het is lente.

De pretherriemakers gaan weer op pad, zoals hier op de Voorschoterweg.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Groot verlies GroenLinks bij verkiezingen 2de Kamer

Wie sinds een paar jaar alle reacties van de kant van het gemeentebestuur op onze herhaalde verzoeken om de bewoners te verlossen van het ziekmakende motorlawaai vergelijkt, komt al snel tot de conclusie dat wethouder North daarvan steeds de bedenker is.

Wij vroegen de raadsfractie van GroenLinks kort voor de verkiezingen om afstand te nemen van dit beleid. Daartoe was men niet bereid. Er valt moeilijk te zeggen, of dit het grote verlies van GroenLinks in Leiden verklaart, maar toch . . .

Onze hoop is nu gevestigd op D66. Dit staat in hun verkiezingsprogramma.

“We zetten in op een Geluidshinder Akkoord met provincies en gemeenten. Net als met het Schone Lucht Akkoord wil D66 de gezondheidsschade en vervuiling halveren per 2030.
D66 wil geluidsmetingen voor gemotoriseerd verkeer in de grote steden en overtredingen van de geluidsnorm aanpakken.”


We gaan maar eens contact opnemen met de fractie van D66.

Landelijke verkiezingen in Leiden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Versnelde overstap op elektrisch rijden

Nederland pleit voor een versnelde uitfasering van auto’s met verbrandingsmotoren. Maar waarom ook niet voor herriemakende motoren?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

GroenLinks Leiden neemt geen afstand

Geen afstand van het desastreuze beleid van B&W inzake de strijd tegen het ziekmakende motorlawaai. Zoals bleek uit de antwoorden op de vragen die daar in de Raad door Partij Sleutelstad zijn gesteld. Terwijl de gemeente zelf heel veel mogelijkheden heeft om iets aan de herrie te doen, verwijst GroenLinks naar Den Haag, terwijl in het verkiezingsprogramma van deze partij geen woord staat over de geluidspandemie die gaande is. Dat u dit woensdag in het stemhokje wete!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Tussen huisarts en dominee (LD)

Vandaag 6 maart staat in het Leidsch Dagblad deze ingezonden brief.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

GroenLinks aan de tand gevoeld

Wij hebben GroenLinks in Den Haag en in leiden aan de tand gevoeld over hun standpunt inzake het absurde en hartverscheurende lawaai van motoren. Waarom deze partij? Omdat wethouder Ashley North van GroenLinks de genius is achter alle reacties die we van het stadsbestuur krijgen. Ook die onzin dat fietsen het probleem moet gaan oplossen. Zo staat het ook in het landelijke verkiezingsprogramma. Vandaar.

(wordt vervolgd)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen