Last van motorlawaai? Doe aangifte bij de politie!!

Wij starten vandaag een aangifte-actie en leggen hieronder uit waarom.
Zie ook ons Persbericht

De politie maakt veel te weinig gebruik*) van artikel 57 Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Daarin staat heel duidelijk dat het verboden is onnodig geluid te maken. En dan gaat het vaak om bij hinderlijk geluid. In art 92 RVV staat dat een boete kan worden opgelegd. Volgens een arrest van het Hof Leeuwarden is dit een op zichzelf staand middel om op geluid te handhaven. Een meting van het geluid is niet vereist. Hoe simpel kan het zijn? En toch wordt dit artikel zelden gebruikt.  

Wij hebben het stadsbestuur van Leiden al diverse keren gevraagd om dit middel in te zetten dan wel te doen inzetten door de politie. Met korte prikacties. Maar vergeefs. En daarom gaan we de politie nu laten zien hoe hoog het ons zit. En als men blijft weigeren op basis van 57RVV te handhaven, kunnen we gebruik maken van artikel 12 Wetboek van Strafvordering. 
We zijn in Leiden druk op het politieke vlak bezig, maar het is naar onze menig ook belangrijk om het  – via de formele weg van aangiftes c.q. meldingen – bij de politie zelf aan de orde te stellen. 

Dus: Als jullie kennelijk onnodig geluid hebben vastgesteld (het was te horen en misschien ook te zien aan het weggedrag), willen jullie dan via internet aangifte of een melding doen bij de politie?  

-Je gaat naar https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen . Je kiest voor Anders;
-Je kiest daarna voor: Ik wil iets anders melden;
Je vult daarna
– de plaats van het voorval in en beschrijft; 
– wat de bron is van het geluid (auto, motor, bromfiets);
– wat de oorzaak is van het geluid (snel optrekken; gas even bij wachten voor stoplicht; een wheelie);  
– wat de aard van het geluid is (gierend, knallend, knetterend); 
– waar het geluid mee te vergelijken is (vliegtuig, straaljager, denderende trein)
– Geef eventueel een beschrijving van het voertuig c.q. de berijder;
– het uur van de dag/nacht;
– of het om 1 voertuig ging of om meerdere, die duidelijk als groep opereerden.

Verder kun je gebruik maken van mijn onderstaande tekst over slim handhaven. Als je een foto hebt gemaakt of een meting hebt uitgevoerd, kun je die uploaden. Zo stuurde ik een geluidmeting mee.
 
De bedoeling is zo specifiek en persoonlijk mogelijk te zijn, om te voorkomen, dat de politie alle aangiftes als 1 aangifte gaat beschouwen. 

– Je krijgt een mail met de bevestiging met een kopie van de gedane aangifte/melding;
– Je krijgt ook een mail dat de aangifte/melding is doorgestuurd naar bijvoorbeeld Bureau Leiden-Zuid.

Je kunt ook een anonieme melding doen op https://melden.meldmisdaadanoniem.nl/?tags=LANG_NL,WEB_MMA#/report
– Geef aan wat je wilt melden bijvoorbeeld onnodig lawaai van een motorvoertuig;

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-25.png

– Klik op Volgende en vul het formulier in; je kunt daarbij gebruik maken van bovenstaande gegevens;
– klik tenslotte op Verstuur.

*) Uitzonderingen daargelaten van
Amsterdam en Rotterdam.

————————————————————————————————————–

Mijn melding VOORBEELD

Leiden

Plaatsnaam voorval

Melding

Overtreding art 57RVV jo art 92RVV

Het voorval vond plaats op (bijvoorbeeld) de Churchilllaan tussen Vijfmeilaan en Haagweg. Er was duidelijk sprake van onnodig lawaai door een motorfiets. Ik kon het voertuig zien rijden. Het ging te snel om er een foto van te maken. Ik heb dus ook geen kenteken nummer. 

Het gaat hier bij mij in de buurt zo de hele dag door en ook in de avond en nacht. Er zijn heel veel mensen, die het zat zijn. Er is een Meldpunt geopend, waar ruim 100 klachten uit Leiden zijn ingediend. Van mensen langs de Voorschoterweg, de Churchilllaan, de Singels, de Willem de Zwijgerlaan, de Kanaalweg, de Lammenschansweg. Ik wil u namens al die mensen vragen slim te gaan handhaven op basis van dit artikel 57RVV. Dus. met korte prikacties op steeds weer andere plaatsen. Dit hoeft geen groot beslag te leggen op uw personele bezetting. 

Agent A staat wat verdekt langs de weg en seint overduidelijk onnodig lawaai door naar de collega een paar honderd meter verder, die het voertuig aanhoudt. Een geluidsmeting is niet vereist. De eigen oren (en ogen) van de agent zijn de norm. Deze methode is toegestaan sinds het arrest van Hof Leeuwarden 23-07-2018 Zaaknummer WAHV 200.202.584.Leest u het zelf maar na.
Beeldmateriaal
Bestanden  bijvoorbeeld foto’s, een video of een meting.

Mijn gegevens

___________________________________________________________

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

In Rotterdam weten ze wel van handhaven.

Grote kop bij een bericht in het AD van 27 mei 2021.

Van de 90 aangehouden motoren, was bij 23 de db-demper verwijderd. Dat is wel wat meer dan één rotte appel zoals de belangengroepen van motorrijders steeds beweren. Maar zelfs al was het er maar eentje. Die ene motorrijder kan de bewoners in een hele stadswijk of langs een kilometerslange weg terroriseren.

Wanneer wordt er in Leiden gehandhaafd? Liever in heel Holland Midden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Pinksteractie tegen motorvoertuigenlawaai

Ook Pinksteren is een dag waarop vooral motoren lekker gaan toeren over de dijken langs de rivieren en plassen, maar ook door woonwijken van dorpen en steden. Zoals in Leiden. Wij hebben een meldpunt geopend en de overlast in kaart gebracht met schijnende verhalen, met scores van 1-10, met metingen en met filmpjes. Maar het gemeentebestuur houdt zich doof. Is meer geïnteresseerd in fysieke ongevallen (zie de rotonde Herenstraat; zie het kruispunt Vijf meilaan//Sweelincklaan), dan voor lawaai “waaraan je maar moet wennen”, zoals wethouder North ons zei. Het RIVM is helder: Verkeersherrie leidt tot hartfalen maar dat is volgens de gemeente geen ongeval en telt dus bij de gemeente niet mee. Die gevolgen komen ook niet voor in de ongevallen statistieken per gemeente.

Na de uitzending van EenVandaag op 22 mei hebben wij ons spandoek weer langs op het kruispunt Voorschoterweg//Churchilllaan neergezet. En aan de balkons zagen wij ze ook weer hangen. Begrijpelijk, want het is de plek waar in Leiden de meeste klachten vandaan komen. Het Leidsch Dagblad maakte er deze mooie reportage van.

NB: De eerste agent heeft overigens geen geluidsmeter nodig. Met eigen oren en eigen ogen mag hij/zij vaststellen of het lawaai onnodig was. Dat is al voldoende voor een bekeuring.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Goede actie; benieuwd naar het antwoord van de wethouder


Er bestaat een verband tussen geluid en snelheid. Als de gemeente iets gaat doen aan de snelheid zou dit ook tot minder lawaai kunnen leiden. Als er slim wordt gehandhaafd kunnen 2 vliegen in een klap worden geslagen. Zelfs 3 vliegen: de verbetering van de luchtkwaliteit.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Ook in het Leids Nieuwsblad 20 mei 2021

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Spandoeken actie met Pinksteren

Op zaterdag 22 mei legt een woordvoerder van de NEFOM uit, waarom men een landelijke actie met spandoeken heeft georganiseerd. Om 19.30 uur gaan we weer een spandoek neerzetten. Maarten Kersten zal er zijn en we verwachten het Leidsch Dagblad.

Hoofddoel van de actie is de verlaging naar 70dB(A) maximaal voor alle voertuigen met verbrandingsmotoren. Voor auto’s is dat geen probleem, want die gaan binnenkort zelfs al naar 68dB(A). Het probleem zit bij motorfietsen. De normen daarvoor zijn een lappen deken, want ze hangen af van het type, het merk, de cilinderinhoud en het toerental. Maar ze liggen veel hoger dan voor auto’s. Daarom moet er een uniforme lagere norm komen.

Terwijl die norm er eigenlijk al is. Hij staat in artikel 57 Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens: Het is verboden is met een voertuig op de weg onnodig lawaai te maken. De vaststelling daarvan door de politie met de eigen oren en ogen is al voldoende. Er kan een boete worden opgelegd. Een meting is niet nodig.

Wij doen een dringend beroep op de instanties, die gaan over de handhaving, om dit artikel slim en nu snel te gaan toepassen. Zet Agent A (een beetje verdekt) langs de Voorschoterweg en Agent B 200 verder richting Voorschoten. Als A onnodig lawaai vaststelt , wordt B ingeseind. Deze houdt aan en verbaliseert. Deze methode is al in sommige plaatsen toegepast.
Als B denkt dat er met het voertuig wat mis is, wordt een WOK uitgeschreven. Het voertuig moet dan van de weg en mag pas na goedkeuring door de RDW weer terugkomen.

Op deze manier zal het lawaai wel gaan afnemen. Daar zijn wij vast van overtuigd.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wijkverenigingen willen aanpak geluidsoverlast

Leiden is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie voor de toekomst tot 2040. De Leidse wijkverenigingen hebben gezamenlijk een zienswijze op het concept ingediend. Zij pleiten voor betere maatregelen tegen geluidsoverlast en vervuiling van het verkeer.

Wij zijn natuurlijk heel blij met deze stevige stellingname, want het voorstel van de gemeente vertoont – geen enkele ambitie op dit gebied.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Spandoeken tegen verkeerslawaai: Een verslag

Op 13 mei hebben we actie gevoerd tegen het verkeerslawaai. Wetend dat het vooral gaat om motoren en steeds meer ook om auto’s. Het hoofddoel is: Max 70dB(A) voor alle voertuigen op de weg. Voor een prettige leefomgeving. Auto’s moeten daaraan al voldoen. Voor motoren liggen de normen nog steeds een stuk hoger en ze verschillen per type, per soort en het aantal toeren. Daarom wil de politie niet handhaven. Er zijn te weinig meetapparaten. Maar het is helemaal niet zo ingewikkeld:
Want, onnodig lawaai op zich zelf is al strafbaar. Ongeacht het aantal decibellen. Dat is door de hoogste rechter in Nederland bepaald. Dat betekent dat een agent – op grond van artikel 57RVV – kan verbaliseren zonder een meting te hebben gedaan. Zet dus 2 agenten langs de Churchilllaan. Agent A stelt vast dat een motor onnodig lawaai maakt en geeft dat door aan Agent B, die 200 meter verder staat. Deze houdt de motorrijder aan en schrijft een bekeuring uit. Dat is slim handhaven! Steeds op een andere plek en een andere tijd. In sommige steden gebeurt dat al zo. En als Agent B bij de aanhouding de indruk krijgt dat er met de motor en/of de uitlaat iets niet klopt, kan een WOK worden opgelegd. Dat betekent dat de motor van de weg af moet tot hij door de RDW is goedgekeurd. Dat duurt maanden en kost een flinke duit. Kijk, dat gaat motorrijders afschrikken. Artikel 57 RVV geldt ook voor bromfietsen en snorfietsen.

Plaats van actie was het kruispunt Voorschoterweg-Churchilllaan. Blijkens ons meldpunt de lawaaiigste plek van Leiden. Ook ‘s-nachts, zoals uit dit filmpje nog eens schrijnend blijkt. Dat onnodige lawaai moet echt stoppen, vinden wij.

We hebben er dit spandoek opgehangen.
Op de achtergrond zijn de spandoeken van de bewoners te zien.


Wij doen natuurlijk op de eerste plaats een beroep op de herriemakers om het wat kalmer aan te doen; zich gewoon aan de regels te houden en respect voor de bewoners te hebben. Dat is toch niet te veel gevraagd?

Wij doen met name een beroep op het gemeentebestuur om ons nu eindelijk serieus te nemen. Door 1. zelf te gaan meten als men onze metingen niet vertrouwt; 2. door een meldpunt te maken voor motorlawaai, want in het meldingsformulier op de site en in de app komt het woord motor niet voor en komen meldingen over motorlawaai niet in de statistieken; 3. door slim te gaan handhaven (met prikacties); en 4. door zich aan te sluiten bij de burgemeesterslobby richting Den Haag voor landelijk beleid.

Maarten Kersten (Partij Sleutelstad) stelde op ons verzoek een serie vragen hierover aan het college. Maar ook hij ving bot. Want op een uiterst botte manier werden al zijn (lees: onze) gerechtvaardigde en eenvoudig uit te voeren verzoeken afgewezen. In eerdere berichten maakten wij melding van het optreden/handhaven bij futielere kwestie, zoals de boomhut in de Fagelstraat. Daar was zegge en schrijven 1 melding al genoeg om hem af te breken. Tot verdriet van de kinderen. Wij vormen een groep van 100 adressen x gemiddeld 3 bewoners = 300 Leidse burgers. Is dat niet genoeg? Wethouder North is vanwege minder meldingen al maanden bezig de fietsrotonde Herenstraat te verbouwen en van grote waarschuwingsborden te voorzien. Dat kost allemaal een geld! Bewoners hebben pas onlangs een meldpunt geopend.
Het gemeentebestuur is blijkbaar meer onder de indruk van gevaar in de zin van acute fysieke ongevallen, want die komen in ongevallenstatistieken terecht, dan het gevaar voor hartklachten en overlijden door blootstelling aan te veel verkeersgeluid. Die worden niet bijgehouden.
We kregen bij onze actie niet alleen steun van Partij Sleutelstad maar ook van D66, de partij die bij de landelijke verkiezingen in hun programma de beste plannen voor de aanpak van verkeerslawaai had staan. “Wij willen een Geluidshinder Akkoord en wij gaan voor METEN EN HANDHAVEN”, zo staat dat in hun landelijke programma. Zie ons bericht hieronder van 19 maart 2021.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-6.png

Tja, en waarom zou je die mooie ideeën dan niet direct 1 op 1 in Leiden gaan bepleiten? Wij zijn in afwachting van wat Partij Sleutelstad en D66 gaan doen om de impasse te doorbreken.

Ter plekke zijn door Omroep Sleutelstad opnames gemaakt en interviews afgegeven. Klik hier om de uitzending te zien.


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

10 mei middernacht Voorschoterweg

Verschrikkelijk!!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dan maar iets minder veilig voor fietsers

En weer wordt de rotonde bij de Herenstraat aangepast. Dit keer omdat de verkeersdrempels, die zijn aangebracht om fietsers te beschermen, trillingen veroorzaken. Als honderden bewoners in Leiden overlast hebben van verkeerslawaai (vooral van motoren maar steeds meer ook van gepimpte auto’s) , houdt de gemeente zich doof.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen