Raadsverkiezingen maart 2022

In maart volgend jaar vinden de verkiezingen voor de nieuwe Gemeenteraad plaats. In de Raad wordt onder andere het inzetten van de politie bepaald. Dus ook het handhaven van de regels inzake verkeerslawaai, waar zo veel Leidenaren zoveel last van hebben, maar ook daarbuiten. Bij de NEFOM zijn inmiddels bijna 100 lokale actiegroepen aangesloten.

Wij schreven het al vaker: Het maken van onnodig geluid met een motorvoertuig is in strijd met artikel 57 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Daar staat een boete op van bijna € 400. Terecht, want verkeerslawaai is slecht voor de lichamelijke en psychische gezondheid.

Wij vragen alle politieke partijen om ook déze pandemie serieus te nemen en ons pleidooi om de politie artikel 57 RVV te gaan handhaven te ondersteunen. Zie ons Persbericht.

Het inzetten van artikel 57 RVV heeft een groot aantal voordelen:
– het wetsartikel bestaat al jaren en
– heeft diverse proefprocedures doorstaan;
– het richt zich op de boosdoeners zelf;
– er is geen meetapparaat voor nodig;
– het is eenvoudig in te passen in de politieorganisatie;
– het zal snel effect hebben;
Zie onze notitie hierover.

Dat het absurde lawaai echt bestaat en aangepakt moet worden, blijkt nog weer eens uit deze geluidsmeting. Het normale nodige geluid ligt ergens tussen de 45 en 55 dB(A). Alles daarboven is onnodig geluid en strafbaar.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Schokkend bericht uit Denemarken

En daar komt het absurde pieklawaai van motoren nog eens bovenop.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Noise Patrol in Scheveningen

Wat is een Noise Patrol?

Onze manier van handhaven (met art. 57RVV) is natuurlijk veel eenvoudiger en goedkoper!

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Dat is nog eens aanpakken!

Wij maakten el eerder melding van Motoragent Emiel in Noord-Holland.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Nieuwe Buren

De bewoners langs de Voorschoterweg krijgen nieuwe buren.


Op de plek van Scal wordt een nieuw woongebouw neergezet.


Als de burgemeester (en zijn wethouder) doof blijven voor de hartverscheurende pretherrie juist op deze weg en de politie op de handen blijft zitten en niet gaat handhaven, krijgen we veel nieuwe aanmeldingen over geluidsoverlast van motoren en auto’s.

Wat heb je aan al die eco voorzieningen, als je alleen maar met dichte ramen kunt slapen en niet in de tuin kunt zitten. En dan die voorspelde gierzwaluwen. Die kun je natuurlijk niet horen als er steeds gierende motoren langs komen.

Het Leidsch Dagblad plaatste onze ingezonden brief.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

13 juli Motie ingediend

Partij Sleutelstad heeft (samen met D66 en de Partij voor de Dieren) deze motie ingediend, waarin de burgemeester van Leiden wordt gevraagd ervoor te zorgen, dat de politie met artikel 57RVV gaat handhaven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2021-07-15-om-17.27.22-585x1024.png

De wethouder heeft gemeend de motie te moeten ontraden. Maar waar bemoeit hij zich mee? Veiligheid en handhaving door de politie is het specifieke werkterrein van de burgemeester.

Vanmiddag nog even een persbericht uitgestuurd. Unity besteedde er aandacht aan.


15 juli MOTIE VERWORPEN

De motie is met 20 stemmen tegen en 18 voorstemmen verworpen. Wij zijn natuurlijk blij met zoveel voorstemmers maar natuurlijk zeer teleurgesteld over de uitkomst. Zie ons persbericht.


Zier ook de berichtgeving op de site van de Partij Sleutelstad.


Zo werd er door de partijen gestemd. Uiteraard gaan we de tegenstemmende partijen vragen naar hun waarom. En de groene partijen zullen we vragen om de door hen onderschreven aanpak van het motorlawaai (slimme handhaving met 57RVV) in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Dat zullen ze toch niet kunnen weigeren.

De door D66 en Partij Sleutelstad ingediende motie om het gemeentelijk meldingensysteem toegankelijker te maken voor klachten over motorlawaai, werd wel aangenomen.
Daar zijn we blij mee, maar het gaat ons om handhaving door de politie en niet om handhaving door de gemeente.

22 juli Unity.nu

Unity TV heeft vanmorgen een interview opgenomen langs de Churchilllaan en op andere black spots nog wat beelden schieten. Men ging daarna ook een interview met wethouder North opnemen. Die wilde niet meewerken.

In de loop van de middag staat alles op de site van Unity.nu.

22 juli OOK IN HET LEIDS NIEUWSBLAD


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Waar blijft Leiden nou ???

RTL4 laat zien hoe andere gemeenten het lawaai van motoren aanpakken.
De uitzending start op 5.09.

En wat te denken van dit bericht? Leiden komt wel erg alleen te staan. Politiek, grijp in.


Het verkeersbord hiernaast troffen we aan in Rijswijk. Het geldt voor bromfietsen, maar zoiets is toch ook voor motoren te bedenken?


Deze burger van Leiden is het spuugzat. Leidsch Dagblad zaterdag 3 juli 2021

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Niet te geloven

Wij ontvingen deze mailwisseling tussen een bewoonster van de Marnixstraat en de gemeente.
Het is niet te geloven hoe het gemeentebestuur deze mevrouw in de steek laat.
Al sinds oktober 2018 (zienswijze op Actieplan) is wethouder North op de hoogte van de mogelijkheden om geluidshinder door de politie te handhaven met artikel 57RVV. Diverse keren daarna hebben wij het gemeentebestuur op deze slimme en eenvoudige aanpak gewezen. Dat deed ook Maarten Kersten in zijn vragen aan het college. Namens de burgemeester kwam het antwoord, dat het geen taak is voor de gemeentelijke handhavers. Dat klopt, maar de burgemeester is wel hoofd van de politie en kan deze wel degelijk opdracht geven om met artikel 57RVV te gaan handhaven.
Ons Leidse stadsbestuur neemt het foute motorvolk weer eens in bescherming en versterkt bij hen het gevoel van onaantastbaar te zijn. Het zal niet uit zich zelf of uit respect voor de bewoners gas gaan terugnemen. Alleen stevige handhaving kan het tij keren.

En overigens zijn wij van mening: Alleen met 57RVV krijgen we het foute motorvolk in bedwang.

En dat allemaal van een wethouder die deze week in het Leids Nieuwblad hoog op geeft van zijn bezoek aan bijna alle wijken in Leiden. Wij hebben nog geen uitnodiging ontvangen!!

—————————————————————————————-

Van: “Osinga, Femke”
Datum: 24-06-2021 18:50 (GMT+01:00) Aan: Martine M.
Cc: “Herwijnen, Bas van” > 
Onderwerp: Motorlawaai 

Geachte mevrouw M.,
U heeft bij wethouder North aandacht gevraagd voor de overlast die u ondervindt van motoren in de Marnixstraat en gevraagd hier op te handhaven. Er is navraag gedaan bij de afdeling Handhaving van de gemeente en bij de politie. Bij de afdeling Handhaving is hier niets over bekend, dat kan te maken hebben met het feit dat dit vooral in de nachtelijke uren plaatsvindt, maar mogelijk ook met het feit dat handhavers weinig bevoegdheden hebben op het gebied van verkeersoverlast. De wijkagent heeft wel aangegeven dat dit bekend is en dat hier inderdaad een melding over is binnengekomen. Er is dan ook afgesproken dat er extra op wordt gelet in de nacht, dit is ook meegegeven aan de motorrijders van de politie. Ik hoop dat deze extra focus zal leiden tot vermindering van de overlast.

Hartelijke groet,
Femke Osinga 
Gemeente Leiden 
Bestuursadviseur burgemeester Lenferink 
Bestuur en Communicatie

Van: MartineM.
Verzonden: zondag 30 mei 2021 18:15
Aan: North, Ashley <A.North@leiden.nl>
Onderwerp: Motorlawaai

Geachte Ashley,

Graag wil ik u het volgende onder de aandacht brengen 
Wij wonen op Marnixstraat de laatste weken vergaat horen en zien van het lawaai v rond racende motoren ik woon thv de hendo maar hoor ondanks dubbelglas ramen en deuren dicht ook s-nachts het geknal van.motoren  op het balkon zitten is er ook niet meer bij !

De verstoring vd nachtrust en tevens van het niet tot rust komen in je eigen huis zonder weer naar het buitengebied te moeten vluchten breekt ons langzaam op het lijkt wel of het steeds harder wordt heb enige tijd opnames gemaakt sommige knallen wel met 125 decibel voorbij.

Kan er nu eindelijk eens gehandhaafd worden 
Mvg Martine M.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Slim handhaven

Wij pleiten voor slim handhaven op basis van artikel 57RVV (het maken van onnodig geluid). Zonder geluidsmeting. In Noord-Holland is er een agent, die daarmee is begonnen. Wat een kanjer!!
Hij schrikt er ook niet voor terug om een WOK uit te delen. Dat betekent dat het voertuig door de RDW moet worden gekeurd. Pas na goedkeuring mag het weer de weg op.

Welke agent pakt in Hollands Midden de handschoen tegen het strafbare verkeerslawaai op?

Last van Motorlawaai? Doe aangifte en verwijs daarin gerust even naar deze stoere Emiel.

Geplaatst in Uncategorized | 2 reacties

60 gemeenten doen al mee

met de burgemeesterslobby richting Den Haag voor maatregelen tegen motorlawaai, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, maar Leiden blijft weigeren. Op 5 november 2020 deden wij al het verzoek aan de burgemeester Lenferink en in de Raadsvragen van Maarten Kersten werd het verzoek herhaald. We kregen 2x een afwijzing van ons linkse college.

Doen wij het verkeerd? Moeten we echt de straat op? Gaan we kruispunten bezetten?

Op dit moment loopt onze actie Last van motorlawaai? Doe Aangifte! Op deze manier komen we terecht in de dossiers van de politie. Op deze manier willen wij de politie medeverantwoordelijk maken voor het alsmaar aanhoudende strafbare en ziekmakende lawaai in onze woonomgeving.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen