Onze brief aan de Tweede kamer

Op 6 september 2022 zijn aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat twee petities aangeboden. Een namens 70 gemeenten en een namens de NEFOM. In beide wordt gepleit voor maatregelen, die allemaal nieuwe wet- en regelgeving vereisen. Dat gaat jaren duren! Mede omdat de motorwereld zich heftig zal gaan verzetten. Zoals destijds de APK voor motoren is tegengehouden.
Men verzuimt te vermelden, dat de overlast heel simpel kan worden bestreden met bestaande wetgeving in de vorm van art. 57 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) in combinatie met het opleggen van een RDW keuring. Het is alleen een kwestie van willen.

Daarom hebben wij bij dezelfde Kamercommissie een ander geluid laten horen. U leest het hier.

Ap Zwinkels heeft op eigen naam een WOO-verzoek (voorheen WOB) ingediend. Hij wilde wel eens weten hoe vaak in ons land in de voorbije 4 jaar bekeuringen zijn uitgeschreven op grond van art. 57 RVV. Gespecificeerd naar Politie-eenheid, districten en basisteams. Hij vroeg ook naar het aantal opgelegde RDW-keuringen.
Wat wij al op basis van eigen onderzoek op sociale media vaststelden, wordt nu bevestigd. Er is géén landelijk beleid. De inzet van art. 57 RVV verschilt per Politie-eenheid en daarbinnen weer per district en basisteam. Vergelijk de cijfers eens van het District Leiden-Bollenstreek met Den Haag Centrum en Den Haag West. Dat is toch niet in evenwicht?

Waar ligt dat aan?
Aan de agenten zelf? Geen zin? Geen tijd? Te ingewikkeld?
Aan onze burgemeester?
Aan wethouder North, die een motie afraadde, waarin de burgemeester werd opgeroepen om bij de politie te gaan pleiten voor een hogere prioriteit?
Aan de Politie-eenheid Den Haag, die de capaciteit niet evenwichtig verdeelt?
Aan de Gemeente Den Haag, die te veel capaciteit wegtrekt uit de buitendistricten?

Voor het aantal opgelegde RDW-keuringen geldt hetzelfde.

De bewoners langs de Churchilllaan, de Voorschoterweg, de Stevenshofdreef, de Willem de Zwijgerlaan, de Singelroute, de Hooigracht etc. etc. zijn in ieder geval de klos.

Uiteraard hebben de burgemeester van Leiden deze cijfers en onze conclusie voorgelegd.

Aantal bekeuringen
Aantal keuringen bij de RDW
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Lawaai op de Witte Singel

Ap Zwinkels vraagt aandacht voor het verkeerslawaai op de Witte Singel.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Motorlawaai melden bij de gemeente

NOG NIET AANGESLOTEN BIJ ONS BURGERINITIATIEF?
DAT KAN ALSNOG OP motorlawaaileiden@gmail.com

Laatste nieuws: D66 gaat de gemeente eind 2022 vragen naar het aantal meldingen.
Zie ook de aandacht in de media.

Hoe vaak hebben wij de gemeente Leiden niet gevraagd om iets aan de overlast van motorlawaai te doen? Steeds kregen we te horen dat er te weinig klachten zijn. Dat is nogal wiedes, want het klachtensysteem van de gemeente kende het woord motorlawaai niet. En dan is het niet mogelijk om ingediende klachten te tellen.
Op ons verzoek heeft D66 vorig jaar een motie ingediend, waarin wordt gevraagd een specifieke categorie “motorlawaai” in het systeem op te nemen. Die motie werd aangenomen en onlangs is het meldpunt van de gemeente aangepast.

Een goede gelegenheid om massaal van deze nieuwe mogelijkheid gebruik te maken, zodat de gemeente ons nooit meer kan afschepen. Maar dan moeten we ook massaal gaan klagen. Het is niet anders. Zo werkt het in Nederland en ook in Leiden. Luisteren naar burgers is in Leiden niet vanzelfsprekend. De lokale media staan er vol van.

Wij willen u dus vragen om voortaan elke geluidsoverlast van een motor maar ook van een auto een klacht in te dienen. Dat gaat zo:

Klik op deze site.

Klik dan op

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image.png

Daarna op

En specificeer daarna uw klacht.
Hier ook een klacht over lawaai van een auto invullen.

De mogelijkheid bestaat om bijlagen mee te sturen, zoals foto’s en geluidsmetingen. Dat maakt uw klacht sterker.

Filmpjes kunnen spijtig niet worden meegestuurd naar de gemeente. Maar wel naar ons. Dan zetten wij deze op ons Youtube Kanaal.

Het is raadzaam om uw e-mailadres op geven en eventueel ook nog uw telefoonnummer..

Als u uw e-mailadres hebt ingevuld kunt u de klacht

Er is nog een reden om massaal klachten te gaan indienen: De Gemeenteraad is vernieuwd en er is een nieuw college van B&W. Dus nieuwe kansen voor ons om motorlawaai weer op de agenda te krijgen en nu wel iets te bereiken. DOE MEE!!

– – – – – –

U kunt ook gebruik maken van een landelijke app met dit logo:

De app is gratis te verkrijgen bij de Appstore en de Google Playstore en werkt hetzelfde als het hierboven uitgelegde webformulier.
NOG NIET AANGESLOTEN BIJ ONS BURGERINITIATIEF?
DAT KAN ALSNOG OP motorlawaaileiden@gmail.com.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

Alweer

Leidsch Dagbad 20 mei 2022

besteedt wethouder North zijn tijd aan de fietsrotonde bij de Herenstraat. Huisscheuren zijn blijkbaar belangrijker dan het hartverscheurende lawaai van vooral motoren.
Wanneer gaat hij de overtredingen van art 57 RVV (onnodig geluid) nou eens tellen?

Het motorseizoen is weer begonnen.
Onderstaand wat recente metingen langs de Churchilllaan.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Leefmilieu in Leiden verbeterd?

In het Leidsch Dagblad van 2 mei vertelde wethouder North dat het leefmilieu in Leiden dankzij hem meer dan gemiddeld is verbeterd. En het wordt nog beter dankzij nieuwe computergestuurde analyses en rekenmodellen.

Wij konden het niet laten om om daar op te reageren met een ingezonden brief in het LD van 7 mei.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Boete voor onnodig lawaai verlaagd; bijna op niveau van hondenpoep.

Je gelooft het niet maar per 1 maart 2022 is de boete voor het maken van onnodig geluid met een motorvoertuig verlaagd van € 400 naar €250. De boete voor hondenpoep is €160.

Dat heeft te maken met gevaarzetting. Blijkbaar weegt verkeerslawaai ineens minder zwaar dan vroeger werd gedacht. Onzin natuurlijk, want uit alle onderzoeken blijkt dat mensen ziek worden van het normale verkeersgeluid, laat staan van het pieklawaai, dat sommige motorvoertuigbestuurders menen te mogen maken. Maar ja, ziek worden van geluid wordt anders beschouwd dan gewond raken of erger door een aanrijding. Er moet blijkbaar bloed vloeien wil je meetellen. Daarom loopt ons gemeentebestuur harder voor een gevaarlijke fietsrotonde, waar zo nu en dan een botsing plaatsvindt, dan voor bewoners die continu aan een te hoge geluidsbelasting worden blootgesteld en daarbovenop ook nog eens te maken hebben met absurd pieklawaai. Dat gemeentebestuur wil op een van de lawaaiigste plekken in Leiden een woontoren laten bouwen, maar daar moet dan wel eerst even de geluidsnorm voor worden opgehoogd van 48 dB naar 60 dB(A). Terwijl de geluidsbelasting op dit moment al daarboven ligt. (Bron: Atlas Leefomgeving)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Uitslag van de verkiezingen

Wij hoopten in de nieuwe Raad wel een meerderheid te kunnen krijgen voor een motie, waarin burgemeester Lenferink wordt opgeroepen om de politie in te zetten om het strafbare verkeerslawaai te gaan bekeuren. Gezien de uitslag gaat dat niet lukken, tenzij we erin slagen om meer partijen achter ons te krijgen. Zoals GroenLinks, dat de grootste partij is geworden. Hoe kan deze partij nog langer het strafbare lawaai blijven gedogen? Dat is toch volstrekt in strijd met haar grondbeginselen?

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wat staat er in de Leidse verkiezingsprogramma’s over motorlawaai?

advertentie Leids Nieuwsbad 10 maart 2022

Wij hebben alle partijen uitgelegd waarom het ziekmakende motorlawaai het beste kan worden aangepakt door de politie, want in art. 57 RVV staat, dat het maken van onnodig geluid met een motorvoertuig strafbaar is. De politie kan dit met eigen oren vaststellen. Er is geen meetapparaat voor nodig. In de rest van Nederland deelt de politie regelmatig bekeuringen uit, behalve in de Veiligheidsregio Hollands-Midden, waarvan onze burgemeester voorzitter is.
Wat hebben de partijen met onze informatie gedaan?
—————————————————————————————————————
CDA
Geen woord over verkeerslawaai/motorlawaai/geluidshinder/onnodig geluid

Partij Sleutelstad
Veel Leidenaren ervaren overlast van onnodig lawaai van motoren. Hoewel nu al wettelijk verboden, wordt er nauwelijks gehandhaafd. Partij Sleutelstad wil dat de gemeente zich inzet voor handhaving met prikacties langs beruchte wegen en dat de burgemeester zich aansluit bij de burgemeesterslobby tegen motorlawaai richting het Rijk.

SP
Steun voor extra maatregelen tegen overlast verkeerslawaai. Zonder handhaving kan vastgesteld beleid niet gecontroleerd worden en overlast niet worden beperkt.

Leiden Participeert
Geen woord over motorlawaai en handhaving

ChristenUnie
Daarnaast wil de ChristenUnie de hinderlijke geluidsoverlast van motoren, scooters en brommers tegengaan.

VVD
Geen woord over motorlawaai. Over handhaving alleen deze zin: We vinden het belangrijk dat nieuwkomers het Nederlands op een hoog niveau beheersen en zijn voor handhaving als mensen de regels niet naleven. (!)

Partij van de Arbeid
Geen woord over motorlawaai noch over handhaving

Partij voor de Dieren
Geen woord over motorlawaai. Wel dit over handhaving: Toezicht, handhaving en vervolging bij dierenrechten-, natuur- en milieuzaken staat standaard op de agenda in het driehoeksoverleg tussen de burgemeester, het Openbaar Ministerie en de politie.

D66     
Het woord motorlawaai o.i.d. komt niet in programma voor.
Wel lezen we dit over Veilig Verkeer: D66 wil inzetten op handhaving door middel van moderne technieken, zoals camera’s met kentekenherkenning, maar vooral ook op regelmatige bemenste handhaving, waarbij bestuurders direct op hun gedrag worden aangesproken, omdat dit veel meer bijdraagt aan bewustwording dan een acceptgiro die drie weken later op de mat valt.

GroenLinks schrijft: Verkeer kan zorgen voor geluidsoverlast en milieuschade. Om beide te verminderen zetten we meer slimme middelen in. Denk hierbij aan geluidsschermen, het beperken van snelheid door bijvoorbeeld bloembakken of wegversmallingen, goede controle en handhaving en het verbeteren van de doorstroom.
Veel woorden maar bewoners langs de Churchilllaan, de Voorschoterweg, de Stevenshofdreef en de Willem de Zwijgerlaan hebben hier helemaal niets aan. Slimme handhaving van artikel 57RVV is ons veel effectiever.

————————————————————————————————————–

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Het is nu bijna 6 maanden geleden,

Misschien zit onze burgemeester juist op dit moment onze mail te lezen.

dat wij deze e-mail stuurden naar burgemeester Lenferink.
Er is nog geen antwoord binnengekomen.

Het is toch niet zo ingewikkeld om de ontvangst te bevestigen of beter nog, om te laten weten dat hij de stadscriminologe heeft gevraagd om het onderzoek uit te voeren?

Wij hebben 27 februari deze herinnering gestuurd.


Geachte heer Lenferink,
600 Leidse burgers wachten nog op uw reactie op onderstaande e-mail, die u best wel als een noodkreet mag interpreteren.
We zijn sinds gisteren dan wel verlost van de coronamaatregelen maar nog niet van het strafbare excessieve lawaai van motoren, dat ons komende zomer – bij gelijkblijvend beleid – weer zal dwingen om ramen en deuren gesloten te houden. 
Uit een door ons ingesteld onderzoek naar de handhaving door de politie in Nederland van art. 57RVV blijkt het volgende:  In het hele land wordt het artikel wel – zij het mondjesmaat – toegepast, behalve in de Politieregio Den Haag, waarvan u in het bestuur zit. Uit die regio hebben wij op (sociale) media geen meldingen van art. 57RVV kunnen vinden. Ook niet in Leiden. Terwijl vanuit onze achterban  zeker tientallen schriftelijke aangiften/meldingen bij de politie zijn gedaan. Meer dan een automatisch aangemaakte bevestiging komt er niet terug. Soms een brief dat de wijkagent contact zal opnemen, wat dan niet gebeurt.

Kunt u op korte termijn onze e-mail beantwoorden?

Ap Zwinkels
Burgerinitiatief Stop Motorlawaai Leiden

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Brief aan de burgemeester

Wij stuurden gisteren deze e-mail naar burgemeester Lenferink, de burgemeester van alle Leidenaren.

Lees verder op de site.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen