Ach, Sinterklaas, laat alstublieft uw motor thuis.Leidsch Dagblad 10/10/20
Want er zijn zoveel mensen in Leiden, die last hebben van het absurde motorlawaai. Ze worden er knettergek van. Kom maar gewoon te paard. Een elektrische motor is natuurlijk ook prima.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Wethouder gaat veiligheid fietsrotonde onderzoeken

De wethouder laat de veiligheid van de fietsrotonde onderzoeken en inmiddels zijn waarschuwingsborden neergezet. Wij hebben dezelfde wethouder al diverse keren gevraagd om een onderzoek te doen naar het verschrikkelijke motorlawaai langs de Churchilllaan en de Voorschoterweg, waar de bewoners volgens het RIVM op termijn doodziek van kunnen worden. en om borden neer te zetten, waarop de motorrijders wordt gevraagd wat minder lawaai te maken. Dat wil hij allemaal niet.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Geen antwoord van B&W

want, onze mail is niet beantwoord door B&W maar door wethouder North met wie we eerder al volledig waren uitgepraat. Het toont weer eens aan hoe serieus de gemeente de overlast van motoren neemt. Niet serieus dus.

De brief van wethouder North is zeer teleurstellend. Hij vindt het heel vervelend, dat motorlawaai leidt tot piekbelasting, waarvan bewoners hinder ondervinden. Onze inzichten zullen worden meegenomen bij de herinrichting van de Churchilllaan, schrijft hij. Fijn, maar wij hebben daar geen enkel vertrouwen in als niet ook de bron van het lawaai stevig wordt aangepakt. De motor én de motorrijder. Die combinatie kan zorgen voor het letterlijk hartverscheurende lawaai.

1. Alleen al met de zinsnede “dat er bewoners zijn, die overlast ondervinden” wordt de ernst van de zaak nog steeds gebagatelliseerd. De door het RIVM voorspelde ramp bij gelijkblijvend beleid, wordt duidelijk nog niet gevoeld.
2. De gemeente bepaalt “eens in de 4 jaar” in de lokale veiligheidsdriehoek het veiligheidsbeleid. Dat ligt t/m 2022 vast. Kortom: Kom tegen die tijd maar weer terug, is de boodschap van de wethouder, inplaats van een toezegging dat de gemeente zich sterk zal maken voor een hogere prioriteit voor de aanpak van de excessieve en onnodige (dus gewoon strafbare) en ziekmakende geluidshinder door motoren.
3. Het antwoord op onze vraag is toch wel een gotspe. Eerst wordt er niet gehandhaafd; motorrijders voelen zich daardoor onaantastbaar; dan stellen wij iets voor om te proberen het gedrag van de motorrijders met displays positief te beïnvloeden, en dan zegt de projectleider van de Churchilllaan dat die displays wel eens een averechtse uitwerking kunnen hebben. En dat strafbare gedrag wordt vervolgens niet gehandhaafd. Te gek voor woorden, toch? En de wereld op z’ kop.
4. Dan toch een positief punt. De vraag is natuurlijk hoe dat gaat gebeuren, wie dat gaat doen, op welk niveau en hoe wordt teruggerapporteerd aan de bewoners van Leiden.
5. Een heel lang antwoord, maar veruit de meeste overlast komt van motorfietsen. Het geluid van bromfietsen en bromscooters valt daarbij in het niet. De gehechtheid van motorrijders aan hun lawaai en het ontbreken van handhaving, zorgt ervoor, dat de overstap van oude (lawaai makende) motorfietsen op stillere verbrandingsmotoren of beter nog op elektrische motorfietsen bij gelijkblijvend beleid vele tientallen jaren gaat duren.

De indruk bestaat, dat het bestuur van de gemeente het bij deze brief zal laten. Daar zullen wij uiteraard geen genoegen mee nemen.

PS
Leiden laat aldus zijn bewoners in de kou staan. Dat staat in schril contrast met de stevige antwoorden die de minister I&W begin september heeft gegeven op in de Tweede Kamer gestelde vragen. Zie de pagina Politiek en Bestuur.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Verkiezingsprogramma’s landelijke partijen

Wij hebben alle fractievoorzitters van de Leidse gemeenteraad gevraagd om de mensen, die nu in hun partij bezig zijn met het opstellen van het verkiezingsprogramma voor maart 2021, te vragen daarin de volgende zin op te nemen.

“Onze partij zet zich in om geluidsoverlast door motorvoertuigen te verminderen”

(Een actie van NEFOM, onze landelijke organisatie)

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Antwoord op gestelde Kamervragen binnen

De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft de kamervragen over motorlawaai beantwoord. Op de pagina Politiek en Bestuur vind je de volledige tekst.

We hebben (dankzij de landelijke organisatie) bereikt dat het verkeerslawaai en met name het lawaai van motorfietsen op de politieke agenda staat.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Misschien dat de burgemeester dan ook even tijd heeft om langs de Churchilllaan en de Voorschoterweg te komen LUISTEREN?

Leidsch Dagblad 5 september 2020

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Veilig Verkeer Nederland Meldpunt

Wij hebben bij VVN een melding gedaan, dat op de Voorschoterweg vaak veel te hard wordt gereden. VVN kan naar aanleiding van meldingen ter plaatse snelheidsmetingen uitvoeren.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Leidse raadsleden

Leidse raadsleden vinden de nieuwe fietsrotonde bij de Herenstraat onveilig. Van diezelfde raadsleden ontvingen wij nog geen enkele reactie op onze e-mail van 30 juni jl. over het buitensporige en onnodige lawaai van motoren op onder andere de Churchilllaan en de Voorschoterweg, waar – volgens het RIVM – bewoners ziek van worden en nog erger.

logo.png
Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

De NEFOM groeit als kool

Steeds meer lokale actiegroepen sluiten zich aan bij de landelijke organisatie NEFOM. Dat is een goede zaak. Alleen op deze manier kunnen de gedupeerde bewoners een vuist maken tegen de georganiseerde motorrijders en de politiek die hen steeds maar in bescherming neemt. Hier vind je de laatste nieuwsbrief van de NEFOM. Hij bevat heel veel informatie over wat er gaande is.

Inmiddels is ook de nieuwsbrief van september 2020 verschenen. Er gebeurt veel, heel veel op het gebied van het motorlawaai.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Antwoord B&W Leiden

Wij kregen bericht dat we half september een reactie van B&W zullen ontvangen op
onze e-mail van 30 juni jl. We gaan ervan uit dat de gemeente stopt met het ontkennen en bagatelliseren van de overlast.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen