Persbericht over Leidse Politie 6 oktober 2022

Geen van de lokale media heeft iets met ons onderstaand persbericht gedaan. Terwijl het toch om een belangrijk nieuw feit gaat in onze strijd tegen het motorlawaai. Dan maar een ingezonden brief, die wél werd geplaatst.

PERSBERICHT

Leidse politie doet te weinig aan motorlawaai

Dat blijkt uit de cijfers, die Ap Zwinkels ontving na zijn WOO (voorheen WOB) verzoek over de handhaving door de politie van art. 57RVV (het is strafbaar om met een motorvoertuig onnodig lawaai te maken).
De cijfers bevestigen ons eigen onderzoek op sociale media: Binnen de Eenheid Den Haag wordt art. 57RVV vooral binnen de stad Den Haag ingezet. Daar buiten veel minder vaak. Tussen de buitendistricten bestaan ook weer grote verschillen. In Alphen/Gouda bijvoorbeeld is de politie veel actiever dan in Leiden/Bollenstreek. De basisteams in Leiden gebruiken art. 57RVV bijna nooit. Dat geldt ook voor het uitschrijven van een keuring door de RDW.

Dit betekent, dat de inwoners van Leiden, die last hebben van motorlawaai, veel slechter af zijn met de politie dan inwoners van bijvoorbeeld Kaag en Braassem en de Krimpenerwaard. Kennelijk heeft motorlawaai niet overal dezelfde prioriteit. In Leiden is die – volgens Ap Zwinkels – zo laag dat er blijkbaar altijd wel iets anders tussenkomt, wat op dat moment belangrijker is óf belangrijker wordt gevonden. Fijn voor de motorrijders maar heel vervelend voor de bewoners, die langs de Voorschoterweg, de Churchilllaan, de Stevenshofdreef, de Langegracht, de Haagweg en diverse andere doorgaande wegen wonen. Vergeet de singelroute niet! We hebben de cijfers en onze conclusie aan de Leidse burgemeester voorgelegd en gevraagd om binnen de Eenheid Den Haag iets aan deze scheve situatie te doen.

Waarom zetten jullie volop in op art 57RVV? Omdat, zegt Ap Zwinkels, het artikel direct inzetbaar is. Er is geen (duur) meetapparaat voor nodig is en er hoeven geen wegen te worden afgezet. De politie meet met de eigen oren en kan met de eigen ogen zien of het lawaai nodig was. Ander voordeel is, dat deze manier van handhaven tot aan de hoogste rechter is erkend. Dus geen juridisch getouwtrek. En nog iets: Motorrijders beweren zelf óók last te hebben van een paar “rotte appelen”. De meeste motorrijders hebben dan ook geen bezwaar tegen strengere handhaving, zegt Zwinkels. De politiek vindt dat ook wel een belangrijk punt.

Wij hebben hierover ook een brief gestuurd aan de vaste commissie Infrastructuur en Waterstaat van de Tweede Kamer. Een aantal gemeenten en de NEFOM hebben daar gepleit voor maatregelen die weer veel wet- en regelgeving vereisen. Dat gaat ons te lang duren, zegt Zwinkels. Nieuwe wetgeving is niet nodig, als de politie overal serieus gaat handhaven. Het is een kwestie van willen!

O ja, wij hebben niets tegen motoren maar wel tegen motorrijders die respectloos (en strafbaar) langs onze woningen rijden. Onze filmpjes op YouTube laten dat duidelijk zien.

Burgerinitiatief Motorlawaai Leiden Contactpersoon
Ap Zwinkels
0624422766

Bijlagen: Cijfers Politie-Eenheid Den Haag

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.