Handhaving

Het is een misverstand om te denken dat alleen bij een echte geluidsmeting door de politie bekeurd kan worden. In het Reglement verkeersregels en verkeerstekens (RVV 1990) vind je de volgende tekst: “Artikel 57 – Bestuurders van een motorvoertuig, bromfietsers en snorfietsers mogen met hun voertuig geen onnodig geluid veroorzaken.” Een politieman kan met dit wetsartikel in de hand ook zonder geluidsmeting maar op het eigen gehoor een bekeuring uitdelen. Tot in hoogste instantie is deze vorm van handhaving legaal verklaard. Toch wordt ze weinig toegepast. De politie weet het niet of durft het niet aan en verschuilt zich achter “geen prioriteit”, want dat is het codewoord tegenwoordig.

De politie kan een motor – bij twijfels of hij voldoet aan de normen – ook aanmelden bij de RDW met een zogenoemde WOK, ofwel Wacht op Keuring. (zie hiervoor) De motor mag pas weer de weg op, wanneer hij is goedgekeurd. Dat kan soms maanden duren.

Het wordt tijd voor slimme handhaving, zoals met behulp van akoestische flitspalen ofwel lawaaiflitspalen.

Zoals in Rotterdam
https://www.rtlnieuws.nl/editienl/artikel/5187923/rotterdam-wil-af-van-lawaaibakken-decibelboete-voor-geluidsoverlast

Zoals in Amsterdam
https://amsterdam.d66.nl/meer-aandacht-voor-amsterdams-verkeerslawaai/

Zoals in Frankrijk
https://tweakers.net/nieuws/156740/frankrijk-test-geluidspaal-die-luidruchtige-voertuigen-op-de-bon-slingert.html

en in Utrecht
https://www.duic.nl/algemeen/lawaaiflitspaal-tegen-luidruchtige-autos-nog-niet-inzetbaar-in-utrecht/

En elders in Frankrijk
https://www.standaard.be/cnt/dmf20190902_04587351

U kunt uw klacht aan de wijkagent doorgeven. Kijk op https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=leiden


Normen voor de woonomgeving

Voor werknemers gelden strenge normen voor blootstelling aan geluid in de werkomgeving. Er gelden normen en of daaraan wordt voldaan, wordt steeds gemeten. Er gelden hoge boetes. Voor de woonomgeving gelden ook normen voor de langdurige blootstelling aan geluid zoals van vliegtuigen, treinen maar ook van het wegverkeer. Hier gelden normen van de Wereld Gezondheid Organisatie en de EU. Deze normen voor de maximale geluidsbelasting zijn overgenomen in de Nederlandse wetgeving, laatstelijk in de nieuwe Wet Omgevingslawaai. De geluidbelasting wordt uitgedrukt in Lden (Lday-evening-night, de maat voor de gemiddelde langdurige geluidsbelasting over een etmaal. De geluidbelasting ’s avonds en ’s nachts wordt hierbij veel zwaarder meegerekend dan die van overdag, omdat het geluid dan hinderlijker is. Lawaai in onze woonomgeving leidt vooral tot hinder en slaapverstoring. Voor bijvoorbeeld scholen gelden weer strengere normen.

Het probleem is dat het geluidsniveau wordt berekend op basis van (ingewikkelde) berekeningen. Algoritmen. Een keer in de 5 jaar moeten wegbeheerders een nieuw actieplan maken. Dat levert voor de bewoners over het algemeen weinig op. Er komt een stil asfalt, de snelheid wordt omlaag gebracht en waar mogelijk wordt een scherm neer gezet. De lawaaipieken, die bewoners ervaren worden daarmee niet weggenomen. Bovendien: Als niet aan de berekende norm wordt voldaan krijgt de wegbeheerder gemakkelijk dispensatie.
In dit hele stelsel worden geen fysieke metingen op locatie gedaan, zoals in bedrijven of bij festivals. Bij stikstof en fijnstof wordt ook gemeten. En wordt – om aan de normen te voldoen – zo nodig een deel van de stad afgesloten voor vieze voertuigen. Waarom is de regelgeving om de gezondheid van mensen te beschermen zo verschillend?

Handhaving

Maar, een gemeente is in zijn algemeenheid ook verantwoordelijk voor een veilige en gezonde woonomgeving voor zijn burgers. Daarvan is geen sprake als met grote regelmaat motoren alleen of in groepen met 70-90 dB(A) en vaak boven de toegestane snelheid langs hun huizen scheuren en de weg als speelterrein gebruiken. Er zijn voldoende mogelijkheden voor een gemeente om vanuit die algemene verantwoordelijkheid dat lawaai aan te pakken door samen met andere gemeenten te pleiten voor een hogere prioriteit van de handhaving en derhalve een grotere pakkans voor de overtreders. Het afsluiten van delen van de stad voor vuile voertuigen is inmiddels een geaccepteerd beleid tegen fijnstof. Gewoon op basis van kenteken. Over stigmatisering en discriminatie wordt niet gesproken. De maximale geluidemissie van motorfietsen is ook aan het kenteken verbonden.  Wat let gemeenten om aan de hand van het kenteken motoren als dan niet toe te laten in woonbuurten.