Politieke partijen

Tja, daar kunnen we alleen over zeggen, dat ze het tot nu toe allemaal behoorlijk hebben laten afweten. Toen begin 2019 in de gemeenteraad het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 werd besproken, sprak niemand B&W aan over mijn voorstellen voor wat de gemeente aan het excessieve en onnodige lawaai zou kunnen doen.

Wij stuurden op 30 juni ook een uitgebreide e-mail aan alle fractievoorzitters. Het bleef ook van die kant ijzingwekkend stil. Zelfs GroenLinks liet verstek gaan! Het is nu 19 augustus 2020.