Politieke partijen

Tja, daar kunnen we alleen over zeggen, dat ze het tot nu toe allemaal behoorlijk hebben laten afweten. Toen begin 2019 in de gemeenteraad het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 werd besproken, sprak niemand B&W aan over mijn voorstellen voor wat de gemeente aan het excessieve en onnodige lawaai zou kunnen doen.

Wij stuurden op 30 juni ook een uitgebreide e-mail aan alle fractievoorzitters. Het bleef ook van die kant ijzingwekkend stil. Zelfs GroenLinks liet verstek gaan! Het is nu 19 augustus 2020.

15 juli 2021
Voor de berichtgeving zie de site van Partij Sleutelstad.


Zo werd er door de partijen gestemd. Uiteraard gaan we de tegenstemmende partijen vragen naar hun waarom. En de groene partijen zullen we vragen om de door hen onderschreven aanpak van het motorlawaai in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Dat zullen toch niet kunnen weigeren.

Raadsverkiezingen maart 2022

In maart volgend jaar vinden de verkiezingen voor de nieuwe Gemeenteraad plaats. In de Raad wordt onder andere het inzetten van de politie bepaald. Dus ook het handhaven van de regels inzake verkeerslawaai, waar zo veel Leidenaren zoveel last van hebben, maar ook daarbuiten. Bij de NEFOM zijn inmiddels bijna 100 lokale actiegroepen aangesloten.

Wij schreven het al vaker: Het maken van onnodig geluid met een motorvoertuig is in strijd met artikel 57 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Daar staat een boete op van bijna € 400. Terecht, want verkeerslawaai is slecht voor de lichamelijke en psychische gezondheid.

Wij vragen alle politieke partijen om ook déze pandemie serieus te nemen en ons pleidooi om de politie artikel 57 RVV te gaan handhaven te ondersteunen. Zie ons Persbericht.

Het inzetten van artikel 57 RVV heeft een groot aantal voordelen:
– het wetsartikel bestaat al jaren en
– heeft diverse proefprocedures doorstaan;
– het richt zich op de boosdoeners zelf;
– er is geen meetapparaat voor nodig;
– het is eenvoudig in te passen in de politieorganisatie;
– het zal snel effect hebben;
Zie onze notitie hierover.

Dat het absurde lawaai echt bestaat en aangepakt moet worden, blijkt nog weer eens uit deze geluidsmeting. Het normale nodige geluid ligt ergens tussen de 45 en 55 dB(A). Alles daarboven is onnodig geluid en strafbaar.