Politieke partijen

Tja, daar kunnen we alleen over zeggen, dat ze het tot nu toe allemaal behoorlijk hebben laten afweten. Toen begin 2019 in de gemeenteraad het Actieplan Omgevingslawaai 2018-2023 werd besproken, sprak niemand B&W aan over mijn voorstellen voor wat de gemeente aan het excessieve en onnodige lawaai zou kunnen doen.

Wij stuurden op 30 juni ook een uitgebreide e-mail aan alle fractievoorzitters. Het bleef ook van die kant ijzingwekkend stil. Zelfs GroenLinks liet verstek gaan! Het is nu 19 augustus 2020.

15 juli 2021
Voor de berichtgeving zie de site van Partij Sleutelstad.


Zo werd er door de partijen gestemd. Uiteraard gaan we de tegenstemmende partijen vragen naar hun waarom. En de groene partijen zullen we vragen om de door hen onderschreven aanpak van het motorlawaai in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Dat zullen toch niet kunnen weigeren.