Meldpunt klachten

Toen de wethouder Ap wegstuurde met het verhaal, dat er bij de gemeente geen klachten zijn binnen- gekomen, startte hij samen met een paar andere bewoners een flyeractie. Eerst langs de Churchilllaan en daarna ook langs de Voorschoterweg.

De reacties op motorlawaaileiden@gmail.com waren boven verwachting maar ook zeer schrijnend. Schrijnend, omdat diverse mensen al eerder bij de gemeente bleken te hebben geklaagd. Schrijnend, omdat de meeste mensen op de schaal van 1-10 de overlast een 7-10 gaven. Deze meetmethode wordt ook door het RIVM gebruikt. De meeste mensen maakten ook melding van slaapverstoring. Nagenoeg alle mensen schreven ook nog een persoonlijk verhaal hoe zij de overlast ervaren. Stuk voor stuk verhalen, die het gelijk van het RIVM aantonen. Mensen worden ziek van het lawaai. Vooral als dat onnodig wordt gemaakt.

Klachten over provinciale wegen kunnen ingediend worden op jh.brouwer@pzh.nl.

U kunt ook uw wijkagent informeren. Kijk op https://www.politie.nl/mijn-buurt/wijkagenten/lijst?geoquery=leiden

Veilig Verkeer Nederland (VVN) heeft een meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Te hard rijden is er een voorbeeld van. Te hard rijden leidt vaak tot te veel lawaai. VVN kan naar aanleiding van meldingen ter plaatse snelheidsmetingen uitvoeren.