Politiek en bestuur

Bestuur en Politiek

Het (groene) Leidse stadsbestuur deed niets met de ingediende zienswijze op het Actieplan. De Leidse politiek vond het niet nodig B&W aan te zetten tot meer actie, zoals door Ap aangegeven. Inclusief de fractie van GroenLinks, waarmee hij intensief contact onderhield. Een gesprek met wethouder North zorgde niet voor een bijstelling.

Op 30 juni 2020 stuurde het Burgerinitiatief deze e-mail naar het college van B&W. Het antwoord kwam wethouder North, met we we al uitgepraat ware. Dit toont op zich al aan, hoe het bestuur van Leiden over de overlast van motorlawaai denkt.

Landelijke politiek

Op 30 juni zijn er Kamervragen gesteld. Kijk op https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2020Z12690&did=2020D27225

Hier vind je de antwoorden. Wij hebben de belangwekkende zinnen geel gearceerd.

– Van belang is dat dat de minister aangeeft dat wel degelijk kan worden gehandhaafd op “onnodig lawaai”. De politie spreekt dat vaak tegen.
– De minister is het niet eens met de stelling dat het probleem (alleen) wordt veroorzaakt door sportuitlaten. Ook een originele goedgekeurde uitlaat kan teveel lawaai maken.
– De minister spreekt tegen dat snelheidsflitsers alleen zouden kunnen worden ingezet als er ongelukken zijn.
– De minister schrijft duidelijk dat bij verkeersgevaarlijk gedrag een motor in beslag kan worden genomen.
– Wat de minister schrijft over de handhaving is een ideaalsituatie. In de praktijk houdt de politie alles af, omdat het geen prioriteit heeft en het te moeilijk is.

Landelijke lobby richting Den Haag

Maarten Kersten van de raadsfractie Sleutelstad in Leiden heeft op 12 januari 2021 aan burgemeester Lenferink schriftelijke vragen gesteld over de motoroverlast in Leiden. En of hij de brief aan minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur&Waterstaat) al heeft gestuurd, waar wij hem meerdan 2 maanden geleden om hebben gevraagd. In die brief wordt gepleit voor een aantal maatregelen om Leiden en ander gemeenten in Nederland van het helse lawaai te verlossen. Diverse burgemeesters hebben de brief al wel aan de minister gestuurd.


Natuurlijk weten we dat burgemeester Lenferink heel druk is met corona maar volgens het RIVM is verkeerslawaai ook een pandemie.Om van het hartverscheurende motorlawaai af te komen, zal (ook) Den Haag maatregelen moeten nemen. Onze landelijke organisatie NEFOM vraagt alle burgemeesters in Nederland om mee te doen met een landelijke lobby. Zij hebben een modelbrief opgesteld, die wij op 5 november 2020 aan de burgemeester van Leiden hebben toegestuurd met het verzoek die te tekenen en naar de minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) te sturen.