Nieuwe Buren

De bewoners langs de Voorschoterweg krijgen nieuwe buren.


Op de plek van Scal wordt een nieuw woongebouw neergezet.


Als de burgemeester (en zijn wethouder) doof blijven voor de hartverscheurende pretherrie juist op deze weg en de politie op de handen blijft zitten en niet gaat handhaven, krijgen we veel nieuwe aanmeldingen over geluidsoverlast van motoren en auto’s.

Wat heb je aan al die eco voorzieningen, als je alleen maar met dichte ramen kunt slapen en niet in de tuin kunt zitten. En dan die voorspelde gierzwaluwen. Die kun je natuurlijk niet horen als er steeds gierende motoren langs komen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

13 juli Motie ingediend

Door Partij Sleutelstad is (samen met D66 en de Partij voor de Dieren) deze motie ingediend, waarin de burgemeester van Leiden te regelen, dat de politie met artikel 57RVV te gaat handhaven.

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is Schermafbeelding-2021-07-15-om-17.27.22-585x1024.png

Zie hier de toelichting van Maarten Kersten tijdens de raadsvergadering. Het begint op 3.28. De wethouder heeft gemeend de motie te moeten ontraden. Maar waar bemoeit hij zich mee? Veiligheid en handhaving door de politie is het specifieke werkterrein van de burgemeester.

Vanmiddag nog even een persbericht uitgestuurd. Unity besteedde er aandacht aan.


15 juli MOTIE VERWORPEN

: De motie is met 20 stemmen tegen en 18 voorstemmen verworpen. Wij zijn natuurlijk blij met zoveel voorstemmers maar natuurlijk zeer teleurgesteld over de uitkomst. Zie ons persbericht.


Zier ook de berichtgeving op de site van de Partij Sleutelstad.


Zo werd er door de partijen gestemd. Uiteraard gaan we de tegenstemmende partijen vragen naar hun waarom. En de groene partijen zullen we vragen om de door hen onderschreven aanpak van het motorlawaai (slimme handhaving met 57RVV) in hun verkiezingsprogramma op te nemen. Dat zullen ze toch niet kunnen weigeren.

De door D66 en Partij Sleutelstad ingediende motie om het gemeentelijk meldingensysteem toegankelijker te maken voor klachten over motorlawaai, werd wel aangenomen.
Daar zijn we blij mee, maar het gaat ons om handhaving door de politie en niet om handhaving door de gemeente.

22 juli Unity.nu

Unity TV heeft vanmorgen een interview opgenomen langs de Churchilllaan en op andere black spots nog wat beelden schieten. Men ging daarna ook een interview met wethouder North opnemen.

In de loop van de middag staat alles op de site van Unity.nu.

22 juli OOK IN HET LEIDS NIEUWSBLAD


Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Waar blijft Leiden nou ???

RTL4 laat zien hoe andere gemeenten het lawaai van motoren aanpakken.
De uitzending start op 5.09.

En wat te denken van dit bericht? Leiden komt wel erg alleen te staan. Politiek, grijp in.


Het verkeersbord hiernaast troffen we aan in Rijswijk. Het geldt voor bromfietsen, maar zoiets is toch ook voor motoren te bedenken?


Deze burger van Leiden is het spuugzat. Leidsch Dagblad zaterdag 3 juli 2021

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Niet te geloven

Wij ontvingen deze mailwisseling tussen een bewoonster van de Marnixstraat en de gemeente.
Het is niet te geloven hoe het gemeentebestuur deze mevrouw in de steek laat.
Al sinds oktober 2018 (zienswijze op Actieplan) is wethouder North op de hoogte van de mogelijkheden om geluidshinder door de politie te handhaven met artikel 57RVV. Diverse keren daarna hebben wij het gemeentebestuur op deze slimme en eenvoudige aanpak gewezen. Dat deed ook Maarten Kersten in zijn vragen aan het college. Namens de burgemeester kwam het antwoord, dat het geen taak is voor de gemeentelijke handhavers. Dat klopt, maar de burgemeester is wel hoofd van de politie en kan deze wel degelijk opdracht geven om met artikel 57RVV te gaan handhaven.
Ons Leidse stadsbestuur neemt het foute motorvolk weer eens in bescherming en versterkt bij hen het gevoel van onaantastbaar te zijn. Het zal niet uit zich zelf of uit respect voor de bewoners gas gaan terugnemen. Alleen stevige handhaving kan het tij keren.

En overigens zijn wij van mening: Alleen met 57RVV krijgen we het foute motorvolk in bedwang.

En dat allemaal van een wethouder die deze week in het Leids Nieuwblad hoog op geeft van zijn bezoek aan bijna alle wijken in Leiden. Wij hebben nog geen uitnodiging ontvangen!!

—————————————————————————————-

Van: “Osinga, Femke”
Datum: 24-06-2021 18:50 (GMT+01:00) Aan: Martine M.
Cc: “Herwijnen, Bas van” > 
Onderwerp: Motorlawaai 

Geachte mevrouw M.,
U heeft bij wethouder North aandacht gevraagd voor de overlast die u ondervindt van motoren in de Marnixstraat en gevraagd hier op te handhaven. Er is navraag gedaan bij de afdeling Handhaving van de gemeente en bij de politie. Bij de afdeling Handhaving is hier niets over bekend, dat kan te maken hebben met het feit dat dit vooral in de nachtelijke uren plaatsvindt, maar mogelijk ook met het feit dat handhavers weinig bevoegdheden hebben op het gebied van verkeersoverlast. De wijkagent heeft wel aangegeven dat dit bekend is en dat hier inderdaad een melding over is binnengekomen. Er is dan ook afgesproken dat er extra op wordt gelet in de nacht, dit is ook meegegeven aan de motorrijders van de politie. Ik hoop dat deze extra focus zal leiden tot vermindering van de overlast.

Hartelijke groet,
Femke Osinga 
Gemeente Leiden 
Bestuursadviseur burgemeester Lenferink 
Bestuur en Communicatie

Van: MartineM.
Verzonden: zondag 30 mei 2021 18:15
Aan: North, Ashley <A.North@leiden.nl>
Onderwerp: Motorlawaai

Geachte Ashley,

Graag wil ik u het volgende onder de aandacht brengen 
Wij wonen op Marnixstraat de laatste weken vergaat horen en zien van het lawaai v rond racende motoren ik woon thv de hendo maar hoor ondanks dubbelglas ramen en deuren dicht ook s-nachts het geknal van.motoren  op het balkon zitten is er ook niet meer bij !

De verstoring vd nachtrust en tevens van het niet tot rust komen in je eigen huis zonder weer naar het buitengebied te moeten vluchten breekt ons langzaam op het lijkt wel of het steeds harder wordt heb enige tijd opnames gemaakt sommige knallen wel met 125 decibel voorbij.

Kan er nu eindelijk eens gehandhaafd worden 
Mvg Martine M.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Slim handhaven

Wij pleiten voor slim handhaven op basis van artikel 57RVV (het maken van onnodig geluid). Zonder geluidsmeting. In Noord-Holland is er een agent, die daarmee is begonnen. Wat een kanjer!!
Hij schrikt er ook niet voor terug om een WOK uit te delen. Dat betekent dat het voertuig door de RDW moet worden gekeurd. Pas na goedkeuring mag het weer de weg op.

Welke agent pakt in Hollands Midden de handschoen tegen het strafbare verkeerslawaai op?

Last van Motorlawaai? Doe aangifte en verwijs daarin gerust even naar deze stoere Emiel.

Geplaatst in Uncategorized | 1 reactie

60 gemeenten doen al mee

met de burgemeesterslobby richting Den Haag voor maatregelen tegen motorlawaai, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Den Haag, maar Leiden blijft weigeren. Op 5 november 2020 deden wij al het verzoek aan de burgemeester Lenferink en in de Raadsvragen van Maarten Kersten werd het verzoek herhaald. We kregen 2x een afwijzing van ons linkse college.

Doen wij het verkeerd? Moeten we echt de straat op? Gaan we kruispunten bezetten?

Op dit moment loopt onze actie Last van motorlawaai? Doe Aangifte! Op deze manier komen we terecht in de dossiers van de politie. Op deze manier willen wij de politie medeverantwoordelijk maken voor het alsmaar aanhoudende strafbare en ziekmakende lawaai in onze woonomgeving.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Slim!!

Wat slim om politiestudenten in te zetten. Binnenkort zijn motoren aan de beurt?

Vrijdag 4 juni was er ook op de Rooseveltstraat een actie van de politie. Ook weer alleen voor bromfietsen.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Last van motorlawaai? Doe aangifte bij de politie!!

Wij starten vandaag een aangifte-actie en leggen hieronder uit waarom.
Zie ook ons Persbericht

De politie maakt veel te weinig gebruik*) van artikel 57 Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV). Daarin staat heel duidelijk dat het verboden is onnodig geluid te maken. En dan gaat het vaak om bij hinderlijk geluid. In art 92 RVV staat dat een boete kan worden opgelegd. Volgens een arrest van het Hof Leeuwarden is dit een op zichzelf staand middel om op geluid te handhaven. Een meting van het geluid is niet vereist. Hoe simpel kan het zijn? En toch wordt dit artikel zelden gebruikt.  

Wij hebben het stadsbestuur van Leiden al diverse keren gevraagd om dit middel in te zetten dan wel te doen inzetten door de politie. Met korte prikacties. Maar vergeefs. En daarom gaan we de politie nu laten zien hoe hoog het ons zit. En als men blijft weigeren op basis van 57RVV te handhaven, kunnen we gebruik maken van artikel 12 Wetboek van Strafvordering. 
We zijn in Leiden druk op het politieke vlak bezig, maar het is naar onze menig ook belangrijk om het  – via de formele weg van aangiftes c.q. meldingen – bij de politie zelf aan de orde te stellen. 

Dus: Als jullie kennelijk onnodig geluid hebben vastgesteld (het was te horen en misschien ook te zien aan het weggedrag), willen jullie dan via internet aangifte of een melding doen bij de politie?  

-Je gaat naar https://www.politie.nl/aangifte-of-melding-doen . Je kiest voor Anders;
-Je kiest daarna voor: Ik wil iets anders melden;
Je vult daarna
– de plaats van het voorval in en beschrijft; 
– wat de bron is van het geluid (auto, motor, bromfiets);
– wat de oorzaak is van het geluid (snel optrekken; gas even bij wachten voor stoplicht; een wheelie);  
– wat de aard van het geluid is (gierend, knallend, knetterend); 
– waar het geluid mee te vergelijken is (vliegtuig, straaljager, denderende trein)
– Geef eventueel een beschrijving van het voertuig c.q. de berijder;
– het uur van de dag/nacht;
– of het om 1 voertuig ging of om meerdere, die duidelijk als groep opereerden.

Verder kun je gebruik maken van mijn onderstaande tekst over slim handhaven. Als je een foto hebt gemaakt of een meting hebt uitgevoerd, kun je die uploaden. Zo stuurde ik een geluidmeting mee.
 
De bedoeling is zo specifiek en persoonlijk mogelijk te zijn, om te voorkomen, dat de politie alle aangiftes als 1 aangifte gaat beschouwen. 

– Je krijgt een mail met de bevestiging met een kopie van de gedane aangifte/melding;
– Je krijgt ook een mail dat de aangifte/melding is doorgestuurd naar bijvoorbeeld Bureau Leiden-Zuid.

Je kunt ook een anonieme melding doen op https://melden.meldmisdaadanoniem.nl/?tags=LANG_NL,WEB_MMA#/report
– Geef aan wat je wilt melden bijvoorbeeld onnodig lawaai van een motorvoertuig;

Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is image-25.png

– Klik op Volgende en vul het formulier in; je kunt daarbij gebruik maken van bovenstaande gegevens;
– klik tenslotte op Verstuur.

*) Uitzonderingen daargelaten van
Amsterdam en Rotterdam.

————————————————————————————————————–

Mijn melding VOORBEELD

Leiden

Plaatsnaam voorval

Melding

Overtreding art 57RVV jo art 92RVV

Het voorval vond plaats op (bijvoorbeeld) de Churchilllaan tussen Vijfmeilaan en Haagweg. Er was duidelijk sprake van onnodig lawaai door een motorfiets. Ik kon het voertuig zien rijden. Het ging te snel om er een foto van te maken. Ik heb dus ook geen kenteken nummer. 

Het gaat hier bij mij in de buurt zo de hele dag door en ook in de avond en nacht. Er zijn heel veel mensen, die het zat zijn. Er is een Meldpunt geopend, waar ruim 100 klachten uit Leiden zijn ingediend. Van mensen langs de Voorschoterweg, de Churchilllaan, de Singels, de Willem de Zwijgerlaan, de Kanaalweg, de Lammenschansweg. Ik wil u namens al die mensen vragen slim te gaan handhaven op basis van dit artikel 57RVV. Dus. met korte prikacties op steeds weer andere plaatsen. Dit hoeft geen groot beslag te leggen op uw personele bezetting. 

Agent A staat wat verdekt langs de weg en seint overduidelijk onnodig lawaai door naar de collega een paar honderd meter verder, die het voertuig aanhoudt. Een geluidsmeting is niet vereist. De eigen oren (en ogen) van de agent zijn de norm. Deze methode is toegestaan sinds het arrest van Hof Leeuwarden 23-07-2018 Zaaknummer WAHV 200.202.584.Leest u het zelf maar na.
Beeldmateriaal
Bestanden  bijvoorbeeld foto’s, een video of een meting.

Mijn gegevens

___________________________________________________________

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

In Rotterdam weten ze wel van handhaven.

Grote kop bij een bericht in het AD van 27 mei 2021.

Van de 90 aangehouden motoren, was bij 23 de db-demper verwijderd. Dat is wel wat meer dan één rotte appel zoals de belangengroepen van motorrijders steeds beweren. Maar zelfs al was het er maar eentje. Die ene motorrijder kan de bewoners in een hele stadswijk of langs een kilometerslange weg terroriseren.

Wanneer wordt er in Leiden gehandhaafd? Liever in heel Holland Midden.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen

Pinksteractie tegen motorvoertuigenlawaai

Ook Pinksteren is een dag waarop vooral motoren lekker gaan toeren over de dijken langs de rivieren en plassen, maar ook door woonwijken van dorpen en steden. Zoals in Leiden. Wij hebben een meldpunt geopend en de overlast in kaart gebracht met schijnende verhalen, met scores van 1-10, met metingen en met filmpjes. Maar het gemeentebestuur houdt zich doof. Is meer geïnteresseerd in fysieke ongevallen (zie de rotonde Herenstraat; zie het kruispunt Vijf meilaan//Sweelincklaan), dan voor lawaai “waaraan je maar moet wennen”, zoals wethouder North ons zei. Het RIVM is helder: Verkeersherrie leidt tot hartfalen maar dat is volgens de gemeente geen ongeval en telt dus bij de gemeente niet mee. Die gevolgen komen ook niet voor in de ongevallen statistieken per gemeente.

Na de uitzending van EenVandaag op 22 mei hebben wij ons spandoek weer langs op het kruispunt Voorschoterweg//Churchilllaan neergezet. En aan de balkons zagen wij ze ook weer hangen. Begrijpelijk, want het is de plek waar in Leiden de meeste klachten vandaan komen. Het Leidsch Dagblad maakte er deze mooie reportage van.

NB: De eerste agent heeft overigens geen geluidsmeter nodig. Met eigen oren en eigen ogen mag hij/zij vaststellen of het lawaai onnodig was. Dat is al voldoende voor een bekeuring.

Geplaatst in Uncategorized | Een reactie plaatsen