Over ons

Het Burgerinitiatief Stop Motorlawaai in Leiden startte in oktober 2018 als eenmansactie, toen Ap Zwinkels een zogenoemde zienswijze instuurde op het concept Actieplan Omgevingslawaai van de gemeente Leiden. Hij miste in het concept het aanpakken van het excessieve en onnodige lawaai van motoren en stuurde ten bewijze daarvan een aantal zelfgemaakte metingen mee op de Churchilllaan, die zeer regelmatig uitkwamen tussen de 80 en 90 dB(A). Dat is vergelijkbaar met een voorbijrazende trein. Ook stuurde hij meteen maar een lijstje toe van maatregelen, die de gemeente zou kunnen nemen, voor het geval het aangekaarte motorlawaai buiten de reikwijdte van zo’n actieplan zou vallen. Zo geschiedde. Omdat, zo beweerde de gemeente in het definitieve Actieplan, “excessief en onnodig motorlawaai niet schadelijk zijn voor de gezondheid, omdat geen sprake is van langdurige blootstelling”. Onzin, zoals het RIVM onlangs heeft gerapporteerd. Bovendien gaat het motorlawaai vaak de hele dag (en soms ook de nacht) door. Mensen worden er ziek van en overlijden daaraan. De voorstellen van Ap werden wel in overweging genomen. Wat de handhaving betreft schreef de gemeente dat zij bij de politie kan aandringen op meer handhaving. Er staat niet “gaat bij de politie aandringen op meer handhaving”. 

In februari 2019 had Ap een gesprek met wethouder North. Hij mocht zijn voorstellen nog eens toelichten. Maar de wethouder toonde zich niet onder de indruk. Je bent blijkbaar “een gevoelig mens”. Bij de gemeente komen geen klachten binnen. Het verzoek om zelf een meldpunt te openen of zelf metingen te gaan doen, werd afgewezen. Dan ga ik zelf het bestaan van klachten wel aantonen, dacht Ap en richtte met een paar andere Leidenaren een Meldpunt Stop Motorlawaai Leiden op.

Disclaimer 1:Het is niet onze bedoeling om motorrijders te stigmatiseren of te discrimineren.  Het is gewoon een feit, dat het teveel aan wegverkeerslawaai met name afkomstig is van motorfietsen en bromfietsen. Zo staat het in een recent rapport van het RIVM. Onze eigen metingen bevestigen dat.

Waarom scoren motorfietsen zo hoog? Allereerst omdat een motorfiets meer lawaai mag maken dan bijvoorbeeld een auto en daardoor opvalt in het verkeersgeluid. Maar ook de motorrijder speelt een rol, de belangrijkste zelfs denken wij. Hij/zij kan bij het rijden met opzet minder of meer lawaai maken dan de limiet die bij de motor hoort. Dat lawaai is dan al gauw excessief (tussen 70 en 100 DB(A)). Voeg daarbij nog de respectloze manier van rijden, zoals een wedstrijdje optrekken bij een stoplicht of zelfs het maken van een wheelie (op alleen het achterwiel rijden), en dan is sprake van onnodig lawaai en strafbaar op grond van art. 57RVV.  Voeg daarbij ook dat aan ‘n motor straffeloos illegaal kan worden gesleuteld en dat handhaving bij de politie geen enkele prioriteit heeft; dat klachten worden afgedaan als “u bent blijkbaar erg gevoelig” of ”dan gaat u toch niet op het balkon zitten”. Kijk, dan word je als bewoner toch knettergek?

Disclaimer 2 De goede bikers kunnen stigmatisering en discriminatie voorkomen door onze kant te kiezen en samen met ons de overheid te benaderen om de bewoners van het lawaai te verlossen en zich zelf van de rotte appelen: strengere en slimmere handhaving; akoestische flitspalen; een apk voor motorfietsen, verbod voor de verkoop van niet goedgekeurde uitlaten; snellere oplegging van een WOK, afsluiting van wijken en wegen voor notoire lawaaimotoren, subsidies voor de uitkoop oudere motoren; aantrekkelijke regeling voor e-motorfietsen; wettelijk verlaging van de maximale uitstoot van lawaai.