Geen antwoord van B&W

want, onze mail is niet beantwoord door B&W maar door wethouder North met wie we eerder al volledig waren uitgepraat. Het toont weer eens aan hoe serieus de gemeente de overlast van motoren neemt. Niet serieus dus.

De brief van wethouder North is zeer teleurstellend. Hij vindt het heel vervelend, dat motorlawaai leidt tot piekbelasting, waarvan bewoners hinder ondervinden. Onze inzichten zullen worden meegenomen bij de herinrichting van de Churchilllaan, schrijft hij. Fijn, maar wij hebben daar geen enkel vertrouwen in als niet ook de bron van het lawaai stevig wordt aangepakt. De motor én de motorrijder. Die combinatie kan zorgen voor het letterlijk hartverscheurende lawaai.

1. Alleen al met de zinsnede “dat er bewoners zijn, die overlast ondervinden” wordt de ernst van de zaak nog steeds gebagatelliseerd. De door het RIVM voorspelde ramp bij gelijkblijvend beleid, wordt duidelijk nog niet gevoeld.
2. De gemeente bepaalt “eens in de 4 jaar” in de lokale veiligheidsdriehoek het veiligheidsbeleid. Dat ligt t/m 2022 vast. Kortom: Kom tegen die tijd maar weer terug, is de boodschap van de wethouder, inplaats van een toezegging dat de gemeente zich sterk zal maken voor een hogere prioriteit voor de aanpak van de excessieve en onnodige (dus gewoon strafbare) en ziekmakende geluidshinder door motoren.
3. Het antwoord op onze vraag is toch wel een gotspe. Eerst wordt er niet gehandhaafd; motorrijders voelen zich daardoor onaantastbaar; dan stellen wij iets voor om te proberen het gedrag van de motorrijders met displays positief te beïnvloeden, en dan zegt de projectleider van de Churchilllaan dat die displays wel eens een averechtse uitwerking kunnen hebben. En dat strafbare gedrag wordt vervolgens niet gehandhaafd. Te gek voor woorden, toch? En de wereld op z’ kop.
4. Dan toch een positief punt. De vraag is natuurlijk hoe dat gaat gebeuren, wie dat gaat doen, op welk niveau en hoe wordt teruggerapporteerd aan de bewoners van Leiden.
5. Een heel lang antwoord, maar veruit de meeste overlast komt van motorfietsen. Het geluid van bromfietsen en bromscooters valt daarbij in het niet. De gehechtheid van motorrijders aan hun lawaai en het ontbreken van handhaving, zorgt ervoor, dat de overstap van oude (lawaai makende) motorfietsen op stillere verbrandingsmotoren of beter nog op elektrische motorfietsen bij gelijkblijvend beleid vele tientallen jaren gaat duren.

De indruk bestaat, dat het bestuur van de gemeente het bij deze brief zal laten. Daar zullen wij uiteraard geen genoegen mee nemen.

PS
Leiden laat aldus zijn bewoners in de kou staan. Dat staat in schril contrast met de stevige antwoorden die de minister I&W begin september heeft gegeven op in de Tweede Kamer gestelde vragen. Zie de pagina Politiek en Bestuur.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.