Niet te geloven

Wij ontvingen deze mailwisseling tussen een bewoonster van de Marnixstraat en de gemeente.
Het is niet te geloven hoe het gemeentebestuur deze mevrouw in de steek laat.
Al sinds oktober 2018 (zienswijze op Actieplan) is wethouder North op de hoogte van de mogelijkheden om geluidshinder door de politie te handhaven met artikel 57RVV. Diverse keren daarna hebben wij het gemeentebestuur op deze slimme en eenvoudige aanpak gewezen. Dat deed ook Maarten Kersten in zijn vragen aan het college. Namens de burgemeester kwam het antwoord, dat het geen taak is voor de gemeentelijke handhavers. Dat klopt, maar de burgemeester is wel hoofd van de politie en kan deze wel degelijk opdracht geven om met artikel 57RVV te gaan handhaven.
Ons Leidse stadsbestuur neemt het foute motorvolk weer eens in bescherming en versterkt bij hen het gevoel van onaantastbaar te zijn. Het zal niet uit zich zelf of uit respect voor de bewoners gas gaan terugnemen. Alleen stevige handhaving kan het tij keren.

En overigens zijn wij van mening: Alleen met 57RVV krijgen we het foute motorvolk in bedwang.

En dat allemaal van een wethouder die deze week in het Leids Nieuwblad hoog op geeft van zijn bezoek aan bijna alle wijken in Leiden. Wij hebben nog geen uitnodiging ontvangen!!

—————————————————————————————-

Van: “Osinga, Femke”
Datum: 24-06-2021 18:50 (GMT+01:00) Aan: Martine M.
Cc: “Herwijnen, Bas van” > 
Onderwerp: Motorlawaai 

Geachte mevrouw M.,
U heeft bij wethouder North aandacht gevraagd voor de overlast die u ondervindt van motoren in de Marnixstraat en gevraagd hier op te handhaven. Er is navraag gedaan bij de afdeling Handhaving van de gemeente en bij de politie. Bij de afdeling Handhaving is hier niets over bekend, dat kan te maken hebben met het feit dat dit vooral in de nachtelijke uren plaatsvindt, maar mogelijk ook met het feit dat handhavers weinig bevoegdheden hebben op het gebied van verkeersoverlast. De wijkagent heeft wel aangegeven dat dit bekend is en dat hier inderdaad een melding over is binnengekomen. Er is dan ook afgesproken dat er extra op wordt gelet in de nacht, dit is ook meegegeven aan de motorrijders van de politie. Ik hoop dat deze extra focus zal leiden tot vermindering van de overlast.

Hartelijke groet,
Femke Osinga 
Gemeente Leiden 
Bestuursadviseur burgemeester Lenferink 
Bestuur en Communicatie

Van: MartineM.
Verzonden: zondag 30 mei 2021 18:15
Aan: North, Ashley <A.North@leiden.nl>
Onderwerp: Motorlawaai

Geachte Ashley,

Graag wil ik u het volgende onder de aandacht brengen 
Wij wonen op Marnixstraat de laatste weken vergaat horen en zien van het lawaai v rond racende motoren ik woon thv de hendo maar hoor ondanks dubbelglas ramen en deuren dicht ook s-nachts het geknal van.motoren  op het balkon zitten is er ook niet meer bij !

De verstoring vd nachtrust en tevens van het niet tot rust komen in je eigen huis zonder weer naar het buitengebied te moeten vluchten breekt ons langzaam op het lijkt wel of het steeds harder wordt heb enige tijd opnames gemaakt sommige knallen wel met 125 decibel voorbij.

Kan er nu eindelijk eens gehandhaafd worden 
Mvg Martine M.

Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.