Onze brief aan de Tweede kamer

Op 6 september 2022 zijn aan de vaste Kamercommissie Infrastructuur en Waterstaat twee petities aangeboden. Een namens 70 gemeenten en een namens de NEFOM. In beide wordt gepleit voor maatregelen, die allemaal nieuwe wet- en regelgeving vereisen. Dat gaat jaren duren! Mede omdat de motorwereld zich heftig zal gaan verzetten. Zoals destijds de APK voor motoren is tegengehouden.
Men verzuimt te vermelden, dat de overlast heel simpel kan worden bestreden met bestaande wetgeving in de vorm van art. 57 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV) in combinatie met het opleggen van een RDW keuring. Het is alleen een kwestie van willen.

Daarom hebben wij bij dezelfde Kamercommissie een ander geluid laten horen. U leest het hier.

Ap Zwinkels heeft op eigen naam een WOO-verzoek (voorheen WOB) ingediend. Hij wilde wel eens weten hoe vaak in ons land in de voorbije 4 jaar bekeuringen zijn uitgeschreven op grond van art. 57 RVV. Gespecificeerd naar Politie-eenheid, districten en basisteams. Hij vroeg ook naar het aantal opgelegde RDW-keuringen.
Wat wij al op basis van eigen onderzoek op sociale media vaststelden, wordt nu bevestigd. Er is géén landelijk beleid. De inzet van art. 57 RVV verschilt per Politie-eenheid en daarbinnen weer per district en basisteam. Vergelijk de cijfers eens van het District Leiden-Bollenstreek met Den Haag Centrum en Den Haag West. Dat is toch niet in evenwicht?

Waar ligt dat aan?
Aan de agenten zelf? Geen zin? Geen tijd? Te ingewikkeld?
Aan onze burgemeester?
Aan wethouder North, die een motie afraadde, waarin de burgemeester werd opgeroepen om bij de politie te gaan pleiten voor een hogere prioriteit?
Aan de Politie-eenheid Den Haag, die de capaciteit niet evenwichtig verdeelt?
Aan de Gemeente Den Haag, die te veel capaciteit wegtrekt uit de buitendistricten?

Voor het aantal opgelegde RDW-keuringen geldt hetzelfde.

De bewoners langs de Churchilllaan, de Voorschoterweg, de Stevenshofdreef, de Willem de Zwijgerlaan, de Singelroute, de Hooigracht etc. etc. zijn in ieder geval de klos.

Uiteraard hebben de burgemeester van Leiden deze cijfers en onze conclusie voorgelegd.

Aantal bekeuringen
Aantal keuringen bij de RDW
Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.