Handhaven? Zo doen ze dat in Rotterdam.

Er gebeuren in Rotterdam dingen die in andere steden zo gekopieerd zouden moeten worden.

In een gezamenlijke actie van de politie en gemeente wordt het hufterige lawaai van motorvoertuigen in Rotterdam stevig aangepakt. Geen woorden maar dus dus.

De politie handhaaft op basis van artikel 57 RVV (het is verboden om met een motorvoertuig onnodig geluid te maken).
De gemeente handhaaft met Boa’s op basis van artikel 2.47 de Algemene Plaatselijke Verordening “Het is verboden zich op of aan de weg zodanig op te houden dat aan weggebruikers of gebruikers van nabij de weg gelegen gebouwen onnodig overlast of hinder veroorzaakt wordt”. Handhaving op grond van dit artikel vindt plaats door middel van het opleggen van een last onder dwangsom van € 500,- met een maximum van € 3.000, -. De last onder dwangsom wordt door de gemeente opgelegd als een overtreding zoals agressief rijden en overlast veroorzaken wordt geconstateerd.

De politie bekeurt alleen op basis van eigen waarneming met de eigen oren. Maakt dus geen gebruik van een camera’s.
De gemeente heeft enkele camera’s neergezet, die worden gebruikt
X om zicht te krijgen op het probleem, op de locaties en de omvang en de ernst van de overlast;
X om aan de berijders het gemeten lawaai op displays te laten zien (Geluid Informatie Displays); Als het geluid hoger is dan 80d(B)A wordt op de display aangegeven, dat daar een boete bijhoort van €280 (gelijk aan boete art. 57RVV);
X om kentekens te noteren waarmee frequente lawaaimakers via de APV kunnen worden beboet;
X om zelfs dwangsommen te kunnen opleggen.

De massieve aanpak van Rotterdam is jaloersmakend.

NOGMAALS:
Art 57 RVV is geldt in het hele land en alle gemeenten kennen ook een soortgelijk art. 2.47 APV.


Dit bericht is geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink.